de KNSA

Aanvragen Emmen-pas


LET OP:
Het aanvragen van Emmen-passen kan alleen door het verenigingsbestuur voor de eigen leden geschieden. Degene voor wie de Emmen-pas wordt aangevraagd dient in het bezit te zijn van een geldig vuurwapenverlof waarop een grootkaliber-geweer staat vermeld.


 Geldigheid: maximaal een (1) jaar

  • Voor 10 schietbeurten (schiet-uren) op de 100- en 300- meterbaan Emmer-Compascuum
  • Voor    5 schietbeurten (schiet-uren) op de 100- en 300- meterbaan Emmer-Compascuum

 Openingstijden*

Zaterdagen 09:00 - 16:00 uur (zomertijd)
  09:00 - 14:00 uur (wintertijd)
Dinsdagen 14:00 - 16:00 uur
Donderdagen 14:00 - 16:00 uur

 * mits er op die dag geen wedstrijd of andere activiteiten c.q. onvoorziene (weers)omstandigheden zijn

Het bestuur van de bij de KNSA aangesloten schietvereniging

Het KNSA nummer van uw vereniging
(uw naam)
Uw functie binnen de vereniging

Eerste schut(s)terTweede schut(s)terDerde schut(s)terVierde schut(s)terVijfde schut(s)terZesde schut(s)terZevende schut(s)terAchtste schut(s)terNegende schut(s)terTiende schut(s)ter
Het verschuldigde bedrag wordt per omgaande overgemaakt op:

Bankrekeningnummer NL79 RABO 0154 3568 67
Ten name van Stichting Schiet- en Jachtsportcentrum Emmen
Plaats Leusden
Onder vermelding van Emmen-pas

De passen worden niet eerder aan de schietvereniging (uitsluitend aan het verenigingsadres) toegezonden dan nadat het verschuldigde bedrag is ontvangen.

Velden met een * zijn verplicht