de KNSA

Aanvragen Emmen-pas

LET OP: 
Emmen-passen kunnen uitsluitend worden aangevraagd door de voorzitter, secretaris of penningmeester van de vereniging voor leden van diezelfde vereniging. Degene voor wie de Emmen-pas wordt aangevraagd dient in het bezit te zijn van een geldig vuurwapenverlof waarop een grootkaliber-geweer staat vermeld.


 Geldigheid: maximaal een (1) jaar

  • Voor 10 schietbeurten (schiet-uren) op de 100- en 300-meterbaan Emmer-Compascuum
  • Voor    5 schietbeurten (schiet-uren) op de 100- en 300-meterbaan Emmer-Compascuum

Openingstijden*

dinsdag 12:00 tot 16:00 uur
donderdag  12:00 tot 16:00 uur
zaterdag 09:00 tot 16:00 uur (zomertijd)
09.00 tot 14.00 uur (wintertijd)

* mits er op die dag geen wedstrijd of andere activiteiten c.q. onvoorziene (weers)omstandigheden zijn


In te vullen door het bestuur (voorzitter, secretaris, of penningmeester) van de bij de KNSA aangesloten schietvereniging.

Het aanvragende verenigingsbestuur verklaart hiermee dat de sportschutter op wiens naam de Emmen-pas wordt aangevraagd, over voldoende vaardigheid beschikt en bij eventuele schade zich ervan bewust is dat deze op hem of haar verhaald kan worden.

Uw naam
Uw functie binnen de verenigingOp dit e-mailadres ontvangt u een kopie van uw aanvraag

Vul hieronder de gegevens in van de sportschut(s)ters waarvoor u een Emmen-pas aanvraagt:
Het verschuldigde bedrag wordt per omgaande overgemaakt op:

Bankrekeningnummer NL79 RABO 0154 3568 67
Ten name van Stichting Schiet- en Jachtsportcentrum Emmen
Plaats Leusden
Onder vermelding van Emmen-pas

De passen worden niet eerder aan de schietvereniging (uitsluitend aan het verenigingsadres) toegezonden dan nadat het verschuldigde bedrag is ontvangen.

Het aanvragende verenigingsbestuur van de Emmenpas verklaart met de aanvraag dat de betrokkene op wiens naam de Emmenpas wordt geplaatst, over voldoende vaardigheid beschikt en bij eventuele schade zich ervan bewust is dat deze op hem of haar verhaald kan worden.

Velden met een * zijn verplicht