de KNSA

Emmen-pas

undefinedundefined

Voor individuele schutters is het mogelijk om een zogenaamde Emmen-pas aan te schaffen. Deze Emmen-pas bestaat uit maximaal 10 schietbeurten of maximaal 5 schietbeurten. Deze schietbeurten betreffen schietactiviteiten voor een heel uur. Met de zogenaamde Emmen-pas is het mogelijk om via de Emmen-baanplanner, een baan op zaterdag, woendagmiddag of donderdagmiddag te reserveren. De meeste dagen zullen beschikbaar zijn; de enige dagen die voor de Emmen-pashouders niet beschikbaar zijn, zijn die dagen waarop KNSA-wedstrijden worden gehouden of waarop anderszins de baan niet in gebruik is vanwege bijvoorbeeld de weersomstandigheden, zoals vorst.

De aanschaf van een Emmen-pas is uitsluitend mogelijk door tussenkomst van de desbetreffende schietvereniging waarvan de betrokkene lid is. Het is dus niet mogelijk dat individuele schutters een Emmen-pas bij het Schietsportcentrum Emmen aanschaffen. Nog los van de logistieke voordelen van dit systeem, wordt hiermee tevens benadrukt dat er sprake is van het in verenigingsverband beoefenen van de schietsport. Het Stichtingsbestuur hecht er grote waarde aan dat bezitters van de Emmen-pas, die gebruik maken van de 300-meterbaan, over voldoende vaardigheid en ervaring beschikken. Om die reden is een voorwaarde voor het aanvragen van een Emmen-pas dat degene waarvoor de Emmen-pas wordt aangevraagd, in het bezit is van een geldig vuurwapenverlof en dat op dat verlof een grootkaliber-geweer staat vermeld.

Zoals gezegd, kan de Emmen-pas worden aangevraagd door de voorzitter, secretaris of penningmeester van de desbetreffende vereniging. De aanvraag geschiedt door middel van een formulier en vervolgens worden de passen op naam aangemaakt en niet eerder toegezonden dan nadat voor de desbetreffende passen is betaald op het bankrekeningnummer NL79 RABO 0154 3568 67 van de Stichting Schiet- en Jachtsportcentrum Emmen te Leusden, onder vermelding van: “Emmen-pas”.

De Emmen-pas wordt op naam van de desbetreffende schutter, door tussenkomst van de vereniging, verstrekt. Deze Emmen-pas is niet overdraagbaar, en dat wil zeggen dat uitsluitend de schutter die op de Emmen-pas staat vermeld, met gebruik van deze pas reserveringen mag doen en de desbetreffende schietbaan mag gebruiken. Het kan zijn dat de Baancommandant dan wel het beheer van de schietbaan een aanvullende legitimatie, zoals een officieel legitimatiebewijs of een KNSA-schutterslicentie, vraagt. De Emmen-pas wordt uitsluitend verstrekt aan KNSA-schutters; wanneer om wat voor reden dan ook, de Emmen-pashouder de status van schutter bij de KNSA verliest, is de pas ongeldig.

Voor sportschutters die een Emmen-pas aanvragen en gebruik willen maken van de 100-/300-meterbaan, geldt dat wanneer zij gebruik maken van een nieuw wapen, dat wapen altijd moet zijn ingeschoten door de erkenninghouder c.q. wapenhandelaar. Is dat niet het geval dan mag er met het desbetreffende wapen niet geschoten worden.

Sportschutters met een Emmen-pas, die gebruik maken van de 100- en de 300-meterbaan, moeten over voldoende ervaring beschikken om van de schietbaan gebruik te mogen maken, zodanig dat zij geen schade aan de baan en de daarop gesitueerde elektronica veroorzaken. Mocht die schade toch ontstaan, dan kan die op betrokkene verhaald worden.

Voor de tarieven van de Emmen-pas klik hier.

Voor het aanvragen van de Emmen-pas klik hier.