de KNSA

Kosten

Sportschutters kunnen éénmalig kennis maken met de 100-/300-meterbaan op het Schietsportcentrum Emmen te Emmer-Compascuum (uitsluitend op afspraak iedere dinsdag en donderdag van 14.00 – 16.00 uur). Indien zij vaker willen komen schieten op de 100- of 300-meterbaan op het Schietsportcentrum  Emmen, is er de mogelijkheid om een “Emmen-pas” aan te vragen. Deze Emmen-pas is uitsluitend verkrijgbaar door tussenkomst van de vereniging van de sportschutter.

Jagers die in het bezit zijn van een jachtakte kunnen eveneens, uitsluitend op afspraak, iedere dinsdag en donderdag tussen 14.00 – 16.00 uur hun kogelbuks inschieten of testen. Op zaterdag gaan Emmen-pashouders altijd vóór (digitaal reserveren). Jagers kunnen dan uitsluitend terecht bij beschikbaarheid van de banen.


Tarieven 300 meterbaan Emmen:

 EMMEN-PAS 2021
   5 schietbeurten (5 schiet-uren) €   85,00 (€ 17,00 per baan per uur)
 10 schietbeurten (10 schiet-uren) € 130,00 (€ 13,00 per baan per uur)    

 LOSSE BAANHUUR  2021
 Sportschutters (zonder Emmen-pas), jagers (1 schiet-uur, 1 afstand) € 20,00 per uur


Het totaal aantal schietbeurten van 5 of 10 is maximaal één (1) jaar geldig.


Voor de Emmen-pas dient het verschuldigde bedrag door de vereniging te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van de Stichting Schiet- en Jachtsportcentrum Emmen te Leusden, te weten: NL79 RABO 0154 3568 67, onder vermelding van: “Emmen-pas”.


Voor het verhuren aan verenigingen van de schietbaan kunnen separaat met het stichtingsbestuur nadere afspraken gemaakt worden.