de KNSA

Reserveringen


Reserveren via de Emmen-baanplanner is uitsluitend mogelijk voor Emmen-pashouders!


Zoals al bij de beschrijving van de Emmen-pas is vermeld, worden reserveringen gedaan voor de zaterdagen, dinsdagmiddagen of donderdagmiddagen via de Emmen-baanplanner. Deze baanplanner biedt u de mogelijkheid om een baan maximaal drie (3) maanden vooruit te reserveren per hele uren. U kunt op de baanplanner zien of er nog uren vrij zijn en welke banen nog vrij zijn. U kunt zelf een keuze maken voor de baan die uw voorkeur heeft en welk uur uw voorkeur heeft. De beheerder van de schietbaan behoudt zich wel het recht voor om, in verband met storingen of andere praktische overwegingen, eventueel de schutter een andere baan toe te wijzen. In dat geval zal de beheerder of Baancommandant dat ter plekke bekend maken.


De openingstijden op de baanplanner worden tevens per dag weergegeven. Nadat u uw reservering heeft gedaan en u uw persoonsgegevens heeft opgegeven, wordt de reservering automatisch in de baanplanner geplaatst. Andere lezers hebben geen zicht op uw persoonsgegevens; dat heeft uitsluitend de baanbeheerder. Indien om wat voor reden dan ook, uw reservering niet kan worden uitgevoerd, zal de baanbeheerder rechtstreeks met de individuele schutter contact opnemen.

Klik op onderstaande knop om een baan te reserveren op de 300-meterbaan in Emmen.

undefined