de KNSA

Veiligheid

Tijdens alle schietactiviteiten op de schietbaan zal er een Baancommandant of Veiligheidsfunctionaris aanwezig zijn. Voordat u de baan betreedt, is het verplicht dat u zich eerst bij de Baancommandant of dienstdoende Veiligheidsfunctionaris meldt. Deze zal u nadere instructies geven omtrent het schietpunt dat voor u is gereserveerd en eventuele andere voorschriften.

In verband met de veiligheid op de schietbaan, is het uitsluitend toegestaan om schoudervuurwapens (geweren) te gebruiken die zijn toegestaan binnen de door de KNSA-gereglementeerde disciplines (maximaal 8 mm). Voor de 100-meterschijven is uitsluitend munitie toegestaan met een energie van maximaal 3.500 Joule op 100 meter, ongeacht of de kruitlading gereduceerd is ten opzichte van de standaardpatroon in het desbetreffende kaliber. Klik hier voor een overzicht van toegestane en niet-toegestane kalibers. Indien geschoten wordt op de 300 meter schijven geldt deze beperking niet.

Voorts is het van belang dat u tijdens uw activiteiten op de schietbaan alle instructies van de Baancommandant c.q. Veiligheidsfunctionaris stipt opvolgt. Indien de Baancommandant van mening is dat u zich onvoldoende aan de veiligheidsvoorschriften houdt, is hij bevoegd u te verzoeken om de schietbaan te verlaten.

Voor wat betreft de veiligheidsvoorschriften voor de 300-meterbaan is een Veiligheidsreglement opgesteld.
U kunt dat hier downloaden.