de KNSA

Besluit kleiduiven milieubeheer

Al geruime tijd is in Nederland het gebruik van loodhagel bij het kleiduivenschieten verboden. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van het alternatief staalhagel. Echter, internationaal volgens de reglementen van de ISSF, is het gebruik van loodhagel bij internationale wedstrijden zoals World Cups, Europese Kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen, nog steeds verplicht. Om die reden is het van belang dat topsporters in Nederland gebruik maken van loodhagel in hun training, teneinde zich op deze grote wedstrijden goed te kunnen voorbereiden.

Daarom is in steeds een cyclus van vier jaar aan de Minister c.q. Staatssecretaris van milieuzaken, tegenwoordig de Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu, gevraagd om op het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer waarin het verbod op het gebruik van loodhagel is geregeld, een ontheffing te verlenen die erop neerkomt dat het gebruik van loodhagel op het schietsportcentrum te Emmer-Compascuum voor een beperkt aantal topsporters is toegestaan. Die ontheffing is eind 2016 voor het laatst verleend en verliest zijn geldigheid op 1 oktober 2017.

Het Ministerie van I&M heeft besloten om medio 2017 het Besluit kleiduivenschieten in het Activiteitenbesluit op te nemen. Daarna is het gebruik van loodhagel wel toegestaan wanneer zodanige bodembeschermende maatregelen zijn genomen, dat er geen lood in het milieu terechtkomt.

In verband met die aanpassing zijn door c.q. in opdracht van de KNSA een groot aantal onderzoeken verricht die hieronder zijn opgenomen:

Er is echter helaas geen financiële onderbouwing gevonden om zulke plannen te realiseren. In dat geval zal het schieten met lood op kleiduivenbanen in Nederland niet meer mogelijk zijn na 1 oktober 2017.