de KNSA

Schieten met loodhagel op kleiduiven

Al geruime tijd is in Nederland het gebruik van loodhagel bij het kleiduivenschieten verboden. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van het alternatief staalhagel. Echter, internationaal volgens de reglementen van de ISSF, is het gebruik van loodhagel bij internationale wedstrijden zoals World Cups, Europese Kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen, nog steeds verplicht. Om die reden is het van belang dat topsporters in Nederland gebruik maken van loodhagel in hun training, teneinde zich op deze grote wedstrijden goed te kunnen voorbereiden.

Tot 2017 werd aan de KNSA een ontheffing verleend op het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer, zodanig dat het gebruik van loodhagel op het schietsportcentrum te Emmer-Compascuum voor een beperkt aantal topsporters was toegestaan.

Sinds 2017 is het Besluit kleiduivenschieten in het Activiteitenbesluit opgenomen. Sindsdien is het gebruik van loodhagel wel toegestaan wanneer zodanige bodembeschermende maatregelen zijn genomen, dat er geen lood in het milieu terechtkomt.

In verband met die aanpassing zijn door c.q. in opdracht van de KNSA een groot aantal onderzoeken verricht die hieronder zijn opgenomen:

Er is echter helaas geen financiële onderbouwing gevonden om zulke plannen te realiseren. Daarom is momenteel het schieten met lood op kleiduivenbanen in Nederland niet meer mogelijk..