de KNSA

Onderscheidingen/jubilea

Het KNSA-bestuur geeft regelmatig acte de présence bij de jubilea van de aangesloten schietverenigingen. Verenigingen die hun 25-, 50-, 75-, 100-jarig (en ouder) bestaan vieren, kunnen het KNSA-bestuur daarvoor uitnodigen en bijna altijd zal dan een bestuurder bij de feestelijkheden of de receptie aanwezig zijn en een passende, traditiegetrouwe, attentie uitreiken. Het is tevens voor de bestuurders een goede gelegenheid om het contact met de desbetreffende verenigingen te onderhouden, eventuele problemen te bespreken en zo nodig, de vereniging door te verwijzen zodat zij op een andere wijze dienstverlening van de KNSA kan verkrijgen. Verenigingen wordt dringend geadviseerd om bij jubilea (25, 50, 75, 100 jaar, enzovoorts) het KNSA-bestuur uit te nodigen.

Behoudens de KNSA-onderscheidingen die worden uitgereikt aan personen die zich zeer verdienstelijk voor de Associatie hebben gemaakt, kent de KNSA ook een speciale verenigingsonderscheiding, te weten de Oorkonde van Verdienste. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan leden van schietsportverenigingen die meestal belangeloos bijzondere verdiensten voor de vereniging hebben verricht. Dat kunnen bestuursleden zijn, bijvoorbeeld iemand die gedurende tientallen jaren het voorzitterschap heeft vervuld of de oprichter van de schietvereniging; het kunnen ook gewone kaderleden van de vereniging zijn die zich in hoge mate hebben onderscheiden van andere leden van de vereniging. Denk bijvoorbeeld maar eens aan degene die al jarenlang de accommodatie schoonhoudt of het lid dat al jarenlang de schietbaan onderhoudt.

Een KNSA-onderscheiding voor deze personen kan, voorzien van motivatie, worden aangevraagd bij het bestuur van de KNSA, en de Oorkonde van Verdienste die daarvoor speciaal ontwikkeld is, wordt dan uitgereikt door een bestuurder van de KNSA tijdens een daarvoor passende gelegenheid. Bij die Oorkonde hoort tevens een draagspeld in bronzen uitvoering.