de KNSA

Aanvragen her-certificering OLS-schutterijen

De bij de Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS) aangesloten schutterijen (waarvan de verlofhoudende leden lid zijn van de bij de KNSA aangesloten Vereniging OLS-Buksmeesters en beschikken over een KNSA-licentie) kunnen maximaal 6 maanden voordat de geldigheid van de huidige basiscertificering van 4 jaar is verlopen, een her-certificering aanvragen.

De aanvraag voor her-certificering gaat via een korte procedure met 10 vragen. Als die 10 vragen juist kunnen worden ingevuld, wordt de aanvraag in behandeling genomen en zal een KNSA-auditor rechtstreeks contact opnemen met de desbetreffende schutterij.

Het Programma Basiscertificering blijft onverkort van kracht. Nadat de audit is afgenomen bij de schutterij, wordt een rapport door de Auditor opgesteld en op grond daarvan beslist het KNSA-bestuur of het certificaat weer met 4 jaar wordt verlengd.

Ter voorbereiding op de audit her-certificering stelt de KNSA drie (3) documenten beschikbaar:

•  Quick Scan (onverkorte vragenlijst Programma Basiscertificering)
•  Checklist documenten (overzicht met documenten die u tijdens de audit present dient te hebben) 
•  Toelichtingen (toelichting op de gestelde eisen in de Quick Scan)


Wilt u de aanvraag voor her-certificering indienen, dan kan dat hier: