de KNSA

Aanvraagformulier her-certificering OLS schutterijen

Als u deze vraag met "NEE" hebt beantwoord, kunt u geen aanvraag voor her-certificering doen, maar dient u een 1e aanvraag voor basiscertificering OLS schutterijen in te dienen. Neemt u in dat geval contact op met het bondsbureau.


Datum van certificaat vermelden (dd-mm-jjjj)


Functie

Velden met een * zijn verplicht