de KNSA

Aanvragen her-certificering

Bij de KNSA aangesloten schietsportverenigingen kunnen een her-certificering aanvragen 6 maanden voordat de geldigheid van de huidige basiscertificering van 4 jaar is verlopen. De aanvraag voor her-certificering gaat via een korte procedure met 10 vragen. Als die 10 vragen juist kunnen worden ingevuld, wordt de aanvraag in behandeling genomen en zal een KNSA-auditor rechtstreeks contact opnemen met de desbetreffende vereniging.

Het Programma Basiscertificering blijft onverkort van kracht. Nadat de audit is afgenomen bij de vereniging, wordt een rapport door de Auditor opgesteld en op grond daarvan beslist het KNSA-bestuur of het certificaat weer met 4 jaar wordt verlengd.

Wilt u de aanvraag voor her-certificering indienen, dan kan dat hier: