de KNSA

Aanvraagformulier her-certificering

Als u deze vraag met "NEE" hebt beantwoord, kunt u geen aanvraag voor her-certificering doen, maar dient u een 1e aanvraag voor basiscertificering in te dienen. Klik hier om een aanvraag voor basiscertificering in te dienen.


Datum van certificaat vermelden (dd-mm-jjjj)
Zo ja, ga verder met vraag 4. Zo nee, ga door naar vraag 5.


Indien uw antwoord "NEE" is, dan kunt u geen aanvraag voor her-certificering indienen maar dient u een volledig nieuwe basiscertificering aan te vragen. U hebt immers de naam en/of de statuten van uw vereniging gewijzigd. Klik hier om een aanvraag voor basiscertificering in te dienen.


Naam
Naam
Naam
Voorzitter
Secretaris
PenningmeesterVelden met een * zijn verplicht