de KNSA

Programma Basiscertificering

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft in de CWM vastgelegd dat schietsportverenigingen voor de verkrijging van een verenigingsverlof door de KNSA moeten zijn gecertificeerd. Dat geldt tevens voor privéverloven, en dat wil zeggen dat de aanvrager c.q. verkrijger van een wapenverlof lid moet zijn van een door de KNSA gecertificeerde schietsportvereniging.

Het KNSA-bestuur biedt daarom een programma van basiscertificering aan schietsportverenigingen aan. Met nadruk wordt erop gewezen dat het systeem van basiscertificering een ander systeem is dan het reeds bestaande certificerings- c.q. kronensysteem voor KNSA-verenigingen en dit ook niet in de plaats van dat systeem komt. Immers, de eisen van het certificerings- c.q. kronensysteem stijgen uit boven de basiscertificering; de basiscertificering richt zich voornamelijk op veiligheidsvraagstukken, de wet- en regelgeving, de verkrijging van het lidmaatschap, de verkrijging van een verlof en de monitoring van bestaande leden van schietsportverenigingen.

In het voorliggende programma worden de minimale normen voor certificering artikelsgewijs omschreven. Aan de KNSA Auditors die verantwoordelijk worden voor het afnemen van een audit, op basis van het programma basiscertificering, zal een separaat instrument, zijnde een checklist, voor het afnemen van de audit ter beschikking gesteld worden.


Programma onderdelen

Algemeen

Wet- en regelgeving

Veiligheid

Verkrijging lidmaatschap

Monitoring bestaande leden

Verkrijging verlof