de KNSA

Kronen certificering

Verenigingen die voldoen aan de certificering met één (1) “kroon” voldoen automatisch aan de normen voor basiscertificering.

Voor deelname aan de certificering met 1 kroon is het basiscertificaat een minimale vereiste. De certificering met 1 kroon is opgebouwd in modules waarin kwaliteitseisen worden gesteld. Deze modules zijn:

  • Algemene verenigingsgegevens
  • Nalevering wet- en regelgeving
  • Verenigingsmanagement
  • Sportontwikkeling 
  • Accommodatie en veiligheid

Nadat een vereniging een aanvraag heeft ingediend voor deelname aan het certificeringssysteem met 1 kroon, wordt een verenigingsmentor toegewezen. Een aanvraag voor deelname kan niet eerder worden gedaan dan nadat de intake schriftelijk is ingediend en de vereniging voldoet aan de minimale intake-normen.

Verenigingen die gecertificeerd worden met 1 kroon ontvangen een certificaat alsmede een plaquette van roestvrij staal, zodat zichtbaar bij of in de accommodatie kan worden gemaakt dat de vereniging voldoet aan de certificering met 1 kroon.