de KNSA

Aanvraagformulier c.q. intake certificering 1 kroon

Per vraag is slechts één antwoord mogelijk. Indien dat antwoord niet voor uw vereniging van toepassing is voldoet u (nog) niet aan de voorwaarden voor de aanvraag van certificering (behoudens vragen 11 en 15).

De aanvraag voor certificering mag uitsluitend worden ingevuld en verzonden door een lid van het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris of penningmeester) van de desbetreffende vereniging!

Aanvragen voor certificering met één kroon worden uitsluitend in behandeling genomen wanneer verenigingen aangesloten zijn bij de KNSA en reeds beschikken over het certificaat basiscertificering.

ALGEMENE VERENIGINGSGEGEVENS


BESTUURSLEDEN

WET EN REGELGEVING
SPORTONTWIKKELINGACCOMMODATIE EN VEILIGHEID


Gelijktijdig met het online verzenden van de aanvraag voor certificering verklaren wij dat alle vragen door ons naar waarheid zijn beantwoord.

Velden met een * zijn verplicht