de KNSA

Discriminatie

In een veilige sportomgeving voelt iedereen zich thuis. Waar het om gaat is dat iedereen zich op zijn gemak voelt binnen de sportvereniging Dat u kunt zijn wie u bent zonder bang te zijn wat anderen van u vinden. En vooral dat u plezier beleeft aan de sport. Steeds meer schietsportverenigingen werken aan een veiliger sportklimaat. Maar ondanks dat voelen sommigen zich niet altijd echt op hun gemak in de vereniging.

Hoe kan uitsluiting worden voorkomen?

Dat doet u door goed te observeren, het gesprek aan te gaan en in te grijpen als het mis gaat. Veel verenigingsbesturen zullen in de veronderstelling verkeren dat discriminatie in hun vereniging niet voorkomt. Vaak is dat een onderschatting en vaak is ook niet altijd voor verenigingsbesturen de ernst van de zaak duidelijk. Waar het om gaat is dat u uw vereniging en sportschutters sterker maakt door discriminatie te voorkomen. Aandacht voor mentale ontwikkeling en plezier is daar een belangrijk onderdeel van, met als resultaat: 

  • Meer plezier
  • Sporters ontwikkelen zich beter
  • Een open en veilige sfeer binnen de vereniging
  • Sporters die zichzelf durven zijn en zich thuis voelen binnen de vereniging
  • Sterkere banden binnen de vereniging, juist met leden met een verschillende achtergrond, seksuele voorkeur of een ‘ander’ uiterlijk

Tips

  • Zorg dat u weet wat er speelt binnen de vereniging. Vraag het leden één-op-één. Hoe ervaren zij de sfeer? Wat zit ze dwars? Kijk goed naar het gedrag van individuele sportschutters. Merkt u dat iemand zich op de vlakte houdt, vraag dan wat daar de reden van is.
  • Laat merken dat iedereen welkom is. Dat begint met uit te spreken dat het niet uitmaakt wie of wat je bent. Maak het concreet door voorbeelden te noemen: of je nu hetero of homo bent, VMBO kader of VWO doet, religieus bent of niet. En benadruk dat jullie een ding gemeen hebben: passie voor de (schiet)sport.
  • Maak afspraken over hoe jullie binnen de vereniging met elkaar omgaan. Spreek bijvoorbeeld af dat er niet gepest en gescholden wordt. Maar ook dat je op een ‘normale’ manier met elkaar omgaat.
  • Grijp in als het mis gaat. Bijvoorbeeld als er homo, aap, rooie, kanker of mongool wordt geroepen. Leg uit waarom u ingrijpt en pak de gemaakte afspraken erbij: iedereen moet met plezier kunnen sporten.
  • Hulp nodig? Kijk dan eens op de website van NOC*NSF: https://centrumveiligesport.nl/onderwerpen/e-learning-discriminatie

Alliantie Gelijkspelen

Voortkomend uit de emancipatienota ‘Gewoon homo zijn’ (2008-2011) en met steun van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is deAlliantie Gelijkspelen opgericht. Een samenwerkingsverband van verschillende organisaties om homoacceptatie in de sport te bevorderen. NOC*NSF is een van partners van de Alliantie Gelijkspelen: www.alliantie-gelijkspelen.nl

Meer informatie 

Vragen of advies nodig over de acceptatie van lesbische, homo- en biseksuele en transgender sporters? Neem dan op met Lieke Vloet, expert maatschappelijke kwaliteit van sport bij NOC*NSF: lieke.vloet@nocnsf.nl.