de KNSA

Preventie en voorlichting

Voorlichting van sporters en begeleiders over doping is een belangrijk preventiemiddel, gericht op bewustwording en gedragsverandering. Het helpt bij het voorkomen van overtredingen. Daarnaast is het noodzakelijk dat sporters en begeleiders op de hoogte zijn van hun rechten en plichten uit de World Anti-Doping Code.  De sportbonden zijn verantwoordelijk voor een goede voorlichting van hun sporters en begeleiders.

Hiervoor organiseert de Dopingautoriteit voorlichtingsbijeenkomsten en heeft zij voor verschillende doelgroepen voorlichtingsmaterialen en -tools ontwikkeld. Eén van die tools is de Dopingwaaier App. Met deze gratis app kunt u direct alle in Nederland geregistreerde geneesmiddelen controleren op de aanwezigheid van doping, maar u kunt ook voedingssupplementen checken. Meer informatie over de Dopingwaaier App vindt u hier

Een belangrijk aspect van de voorlichtingsbijeenkomsten is het leren voorkomen van onbewuste dopingovertredingen. Zo worden sporters en begeleiders er bijvoorbeeld bewust van gemaakt dat zowel het gebruik van voedingssupplementen, als het gebruik van medicijnen en drugs kan leiden tot een positieve dopingtest. 

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving, op een gezonde manier en in eerlijke competitie. Wanneer u als sportschutter te maken krijgt met doping is dat een teken dat die competitie mogelijk niet eerlijk, veilig of gezond meer is. Dit kan veel emoties en vragen oproepen. Ook als u er niet direct zelf mee te maken hebt, maar het ziet gebeuren. Blijf daar niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie u vertrouwen hebt. Direct signaleren en bespreekbaar maken kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. 

Als sporter kunt u op meerdere manieren in aanraking komen met doping, bijvoorbeeld:

• (Vermoedens van) dopinggebruik; 
• (Vermoedens van) het maskeren van dopinggebruik; 
• (Vermoedens van) het faciliteren van dopinggebruik (door coaches/begeleiders, etc.); 
• (Vermoedens van) het aanzetten tot dopinggebruik; 
• (Vermoedens van) de handel in dopingmiddelen; 
• Overige gerelateerde zaken, zoals meldingen of tips over “nieuwe” dopingmiddelen of     methoden. 

Hierover praten is vaak moeilijk. Als u ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten dat u ergens terecht kunt voor hulp, ondersteuning, advies of gewoon voor een luisterend oor. Daarvoor heeft NOC*NSF het Centrum Veilige Sport ingesteld dat u kunt raadplegen voor meer informatie. Zie daarvoor ook: https://centrumveiligesport.nl/onderwerpen/doping.