de KNSA

Centrum Veilige Sport Nederland

In samenspraak met de sportbonden heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt Sport opgezet. Het Vertrouwenspunt Sport is op in 2019 geherstructureerd tot het Centrum Veilige Sport. Alle sporters kunnen hier gebruik van maken. Net als hun omgeving: begeleiders, trainers, coaches, ouders, medische staf, teamgenoten, enzovoorts. Met deze service biedt NOC*NSF de sport een luisterend oor waar zij terecht kunnen:

  • met persoonlijke vragen, dilemma’s of meldingen die vertrouwelijk zijn. In een vertrouwelijk gesprek met een deskundig vertrouwenspersoon of adviseur bespreekt u wat u dwars zit en welke stappen u zou kunnen zetten om het aan te pakken. u houdt zelf de regie op wat er met uw verhaal gedaan wordt.
  • voor het melden van misstanden waar iets mee gedaan moet worden. Deze meldingen leiden tot vervolgonderzoek, waarbij het mogelijk is dat dit onderzoek leidt tot sancties en/of maatregelen

Het Centrum Veilige Sport helpt de beller bij het maken van de voor hem/haar zelf juiste keuzes.  Door goede begeleiding wordt verergering en herhaling van grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Met het melden van misstanden worden problemen gesignaleerd en kan het beleid of de organisatie aangepast worden. 

Bij het Centrum Veilige Sport kunt u terecht voor alle thema’s van vertrouwelijke aard. Daarbinnen onderscheiden wij grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, belediging, bedreiging en mishandeling), doping, matchfixing en eetstoornissen. 

De gesprekken zijn vertrouwelijk en u kunt anoniem blijven indien u dat wil en daar zelf ook zorg voor draagt. De vertrouwelijkheid is heel belangrijk en is goed geborgd binnen NOC*NSF. De vertrouwenspersonen kunnen op de inhoud van de gesprekken door hun leidinggevenden of de directie niet worden aangesproken! 

Bereikbaarheid 

U kunt het NOC*NSF Centrum Veilige Sport benaderen (ook anoniem) voor vragen, meldingen en informatie over grensoverschrijdend gedrag en andere integriteitsonderwerpen via: https://centrumveiligesport.nl