de KNSA

Melding/aangifte KNSA

Mochten zich binnen de schietsport(verenigingen) ernstige grensoverschrijdende zaken met betrekking tot seksuele intimidatie en discriminatie voordoen, dan dient daarvan altijd melding te worden gedaan bij de KNSA, zodat ook de KNSA in actie kan komen. Dat kan via de bekende contactgegevens van het bondsbureau, maar ook via het vertrouwelijke-mailadres van de VCP, te weten: arbo@knsa.nl.

Voor de procedure die dan in werking treedt, is door de KNSA het KNSA Tuchtreglement Seksuele Intimidatie vastgesteld. 

Hulp en/of advies nodig bij seksueel geweld? Neem contact op met het Centrum Seksueel Geweld: https://www.centrumseksueelgeweld.nl/