de KNSA

Overige meldpunten en websites

 

MELDPUNT Centrum Veilige Sport

Op de website www.centrumveiligesport.nl van het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) opgericht door sportkoepel NOC*NSF, kunnen mensen terecht die vermoedens hebben over grensoverschrijdend gedrag in de sport. Het meldpunt Centrum Veilige Sport heeft onder meer een chatfunctie. Mensen kunnen daar met elkaar in gesprek gaan over welk grensoverschrijdend gedrag in de sport zij hebben meegemaakt of waargenomen. De website bevat ook informatie over preventief beleid op terrein van grensoverschrijdend gedrag en integriteit.

Voor het inrichten van deze website met chatfunctie is door NOC*NSF samenwerking gezocht met Fier, een landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidssituaties. Deze samenwerking is een van de stappen die NOC*NSF heeft ondernomen als onderdeel van de aanbevelingen van het rapport van de Commissie De Vries over seksuele intimidatie in de sport. Klik voor meer informatie over deze organisatie op de website www.fier.nl.


DE KINDERTELEFOON

is elke dag van 11:00 tot 21:00 uur bereikbaar (ook via mobiel)
Het nummer is: 0800-0432 (gratis)

Kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar:

Je kunt chatten of bellen (ook met je mobiel). Het kan erg druk zijn bij de Kindertelefoon. Wanneer alle medewerkers in gesprek zijn krijg je een bandje met de vraag om het later nog eens te proberen. Bij de chat kunnen maximaal 10 kinderen in de wachtrij staan.

Bij de Kindertelefoon is het niet mogelijk om advies- of hulpvragen via de e-mail te stellen.


 TELEFOONNUMMERS:

Politie 0900-8844  (dit is het landelijk telefoonnummer Politie; vraag naar de Zedenpolitie of een Zedenrechercheur en voor het doen van aangifte
Slachtofferhulp Nederland 0900-0101  (lokaal tarief)
Je eigen huisarts    

WEBSITES:

www.nocnsf.nl/sportenintegriteit
www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport
www.slachtofferhulp.nl/gebeurtenissen/seksueel-misbruik-geweld
www.kindertelefoon.nl
www.politie.nl 
www.ggmd.nl/aanbod/pesten-seksueel-misbruik-huiselijk-geweld (meldpunt voor seksueel misbruik van doven)
www.gehandicaptensport.nl (seksuele intimidatie voor sporters met een handicap)
www.inveiligehanden.nl (van de Nederlandse Vereniging Organisaties Vrijwilligerswerk)
www.sportzorg.nl/bibliotheek/seksuele-intimidatie-en-seksueel-misbruik-in-de-sport  
www.movisie.nl/huiselijk-seksueel-geweld  

PUBLICATIES EN NASLAGWERKEN:

“De andere kant van de medaille”
Seksueel intimidatie in de sport
(boekje)
Auteur Marianne Cense
Te bestellen via de website www.movisie.nl

 

Toolkit “In veilige handen”
Hoe maak ik mijn organisatie veilig?
Over preventie van seksueel misbruik
van minderjarigen in het vrijwilligerswerk
(ordner)
Uitgave van NVO  (Nederlandse Vereniging Organisaties Vrijwilligerswerk)
Te bestellen via de website www.inveiligehanden.nl