de KNSA

VOG voor vrijwilligers van sportverenigingen

Besturen van schietsportverenigingen kunnen voor hun vrijwilligers niet alleen gedragsregels opstellen, maar kunnen hun vrijwilligers eventueel ook verzoeken een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) over te leggen voordat zij binnen de vereniging aan de slag kunnen met bijvoorbeeld jongeren.

Een (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de vereniging te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een beperking, of andere kwetsbare groepen, laat u zien dat u de veiligheid van uw leden serieus neemt. Deze VOG voor vrijwilligers in sportorganisaties is gratis beschikbaar.


Gratis VOG in 5 stappen

Steeds meer sportverenigingen stellen een VOG verplicht voor hun vrijwilligers. Dat geldt ook voor schietsportverenigingen.

De gratis VOG voor vrijwilligers binnen een sportvereniging is een andere VOG dan de VOG die de KNSA eist voor het lidmaatschap van een schietvereniging! De laatste VOG is niet kosteloos.


Wij geven hieronder een uitleg over de wijze waarop de (gratis) VOG voor vrijwilligers wordt aangevraagd.

Wat is een VOG?
VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. Simpel gezegd een bewijs van goed gedrag. Bij het aanvragen van een VOG wordt iemand gescreend op een aantal specifieke punten. Komt de vrijwilliger door de screening, dan ontvangt hij of zij een VOG.
 
Waarom een VOG? 
Door het aanvragen van een VOG komt u meer te weten over iemands verleden. Zo voorkomt u bijvoorbeeld dat u een voor ontucht veroordeelde jeugdtrainer aanstelt. Een VOG is een controlemiddel, en kan ongewenst gedrag niet voorkomen!
 
Gratis VOG aanvragen
Het aanvragen van een gratis VOG is simpel. Voldoet uw vereniging aan de voorwaarden? Dan bent u 5 stappen verwijderd van een gratis VOG.

 1. Meld uw vereniging aan op www.gratisvog.nl
  Voer de gegevens van uw vereniging in. Om in aanmerking te komen voor de Gratis VOG regeling moet de vereniging preventief beleid hebben. Denk aan gedragsregels, een duidelijk aannamebeleid, en het hebben van een vertrouwenscontactpersoon. De aanvraag wordt beoordeeld door NOC*NSF. Zij geeft advies aan het ministerie van Justitie en Veiligheid om een vereniging toe te laten tot de regeling, of te weigeren. Uiterlijk 8 weken na uw aanvraag ontvangt u hierover bericht.

 2. Vraag e-Herkenning aan
  Mag uw vereniging gebruik maken van de regeling? Dan vraagt u eHerkenning aan. Vergelijk het met DigiD, maar dan voor organisaties. Voor de VOG-aanvraag is betrouwbaarheids-niveau EH1 voldoende. Er zijn diverse aanbieders van eHerkenning en de kosten variëren van € 0 - € 20 per jaar. Het voordeel van deze eHerkenning is dat u, wanneer u daarover beschikt, ook via dat portaal voor uw nieuwe leden de VOG voor het lidmaatschap van een schietvereniging kunt aanvragen.

 3. VOG klaarzetten 
  Via deze link zet u de aanvraag in gang. U geeft aan waarop iemand gescreend moet worden: omgang met personen en minderjarigen (profiel 84) en/of mensen met een verstandelijke beperking (profiel 85) en vult de naam, het e-mailadres en de geboortedatum van de vrijwilliger in. Hij of zij krijgt een link om de rest van de gegevens in te vullen, en akkoord te geven.

 4. De vrijwilliger vult het formulier in
  Degene die gescreend wordt logt in met DigiD, vult de gegevens aan en geeft akkoord. De screening wordt uitgevoerd. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan ligt de VOG binnen enkele dagen bij de vrijwilliger op de mat.

 5. VOG inleveren bij de vereniging 
  De vrijwilliger levert de originele VOG in bij de vereniging. That’s it.   

Let op: deze VOG is niet gratis als deze wordt aangevraagd rechtstreeks bij de gemeente of digitaal, zonder tussenkomst van de desbetreffende schietsportvereniging.


Zie voor meer informatie www.justis.nl/producten/vog