de KNSA

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers van sportverenigingen

Besturen van schietsportverenigingen kunnen voor hun vrijwilligers niet alleen gedragsregels opstellen maar hun vrijwilligers eventueel ook verzoeken om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) over te leggen voordat zij binnen de vereniging aan de slag kunnen met bijvoorbeeld jongeren. Steeds meer sportverenigingen stellen een VOG verplicht voor hun vrijwilligers. Dat geldt ook voor schietsportverenigingen.

Wat is een VOG?
VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. Simpel gezegd een bewijs van goed gedrag. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken/trainen met minderjarigen bij een sportvereniging (of het lidmaatschap van een schietsportvereniging). Bij het aanvragen van een VOG wordt iemand gescreend op een aantal specifieke punten. Komt de vrijwilliger door de screening, dan ontvangt hij of zij een VOG.
 
Waarom een VOG (voor vrijwilligers)? 
Door het aanvragen van een VOG komt uw vereniging meer te weten over iemands verleden. Zo voorkomt u bijvoorbeeld dat u een voor ontucht veroordeelde jeugdtrainer aanstelt. Een VOG is een controlemiddel, en kan ongewenst gedrag niet voorkomen!

Het vragen van deze VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie binnen de vereniging te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een beperking, of andere kwetsbare groepen, laat u zien dat u de veiligheid van uw leden, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt. Het is verstandig deze iedere drie jaar te herhalen. De VOG voor vrijwilligers in sportorganisaties is gratis beschikbaar wanneer die online wordt aangevraagd.

De gratis VOG voor vrijwilligers binnen een sportvereniging is een andere VOG dan de VOG die de KNSA eist voor het lidmaatschap van een schietvereniging! De laatste VOG is niet kosteloos.

 

Gratis VOG’s aanvragen
Het aanvragen van deze gratis VOG is simpel. Voldoet uw vereniging aan de voorwaarden? Dan bent u 5 stappen verwijderd van een gratis VOG.

 1. Meld uw vereniging aan op www.gratisvog.nl
  Voer de gegevens van uw vereniging in. Om in aanmerking te komen voor de Gratis VOG regeling moet de vereniging preventief beleid hebben. Denk aan gedragsregels, een duidelijk aannamebeleid, en het hebben van een vertrouwenscontactpersoon. In geval van goedkeuring kunnen stap 2 tot en met 5 worden gezet. Bij een afwijzing van het CIBG kan uw vereniging hulp inschakelen van NOC*NSF (VOG@nocnsf.nl).

 2. Vraag e-Herkenning aan
  Mag uw vereniging gebruik maken van de regeling? Dan vraagt u eHerkenning aan. Vergelijk het met DigiD, maar dan voor organisaties. Het voordeel van deze eHerkenning is dat u, wanneer u daarover beschikt, ook via dat portaal voor uw nieuwe leden de VOG voor het lidmaatschap van een schietvereniging kunt aanvragen.De Regeling Gratis VOG is alleen voor VOG's die online via de webdienst van Justis aangevraagd worden. Inloggen op de webdienst gebeurt met behulp van het eHerkenningsmiddel EH2+ (EH2+ = betrouwbaarheidsniveau 2+). Als uw vereniging nog geen eHerkenningsmiddel heeft of deze wil upgraden, kunt u naar de website van eHerkenning gaan.

 3. VOG klaarzetten 
  Via deze link zet u de aanvraag in gang voor de (beoogde) vrijwilligers. U geeft in 2.4 aan waarop iemand gescreend moet worden: risicogebied 8 Personen aanvinken, gevolgd door nummer 84 (belast met de zorg voor minderjarigen) en/of nummer 85 (belast met de zorg voor (hulpbehoevende) personen) en vult de naam, het e-mailadres en de geboortedatum van de vrijwilliger in. Hij of zij krijgt een link om de rest van de gegevens in te vullen, en akkoord te geven.

 4. De vrijwilliger vult het formulier in
  Laat de vrijwilliger(s) de aanvraag afmaken. Degene die gescreend wordt krijgt een link om de rest van de gegevens in te vullen, logt in met DigiD, vult de gegevens aan en geeft akkoord. De screening wordt uitgevoerd. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan ligt de VOG binnen enkele dagen bij de vrijwilliger op de mat.

 5. VOG inleveren bij de vereniging 
  Laat de vrijwilliger de originele VOG inleveren bij de vereniging.

Let op: deze VOG is niet gratis als deze wordt aangevraagd rechtstreeks bij de gemeente of digitaal, zonder tussenkomst van de desbetreffende schietsportvereniging.


Zie voor meer informatie www.justis.nl/producten/vog

Of download het bestand ‘veelgestelde vragen’.