de KNSA

KNSA lidmaatschap (definitief)

Wanneer er binnen één (1) maand na verschijning van de KNSA-ledenpublicatie waarin de melding van het verzoek om toelating is gedaan, geen bezwaren van de huidige leden zijn ontvangen tegen de toelating van deze vereniging, kan het Dagelijks Bestuur de vereniging als lid toelaten. Als het Dagelijks Bestuur heeft besloten de vereniging als lid toe te laten, wordt dit wederom gepubliceerd in de ledenpublicatie onder het kopje "Nieuw Lid".

De vereniging ontvangt daarover een bevestigingsbrief. Nadat alle leden (sportschutters) door de vereniging zijn aangemeld via het eenmalige eerste ledenopgaveformulier, worden de schutters door de KNSA-ledenadministratie geregistreerd en zal de penningmeester de factuur voor de af te dragen contributie ontvangen. Na betaling van de gehele factuur, worden de schutterslicenties van de leden aan de vereniging toegezonden. De vereniging zorgt vervolgens voor de distributie daarvan aan de sportschutters.

Zodra de vereniging en alle aangesloten leden zijn geregistreerd worden, behalve de dekking van de collectieve KNSA-verzekeringen (aansprakelijkheid en rechtsbijstand) voor alle leden, ook alle ander KNSA-lidmaatschapszaken van kracht, zoals de verzending van het bondstijdschrift Schietsport aan alle leden, de mogelijke deelname aan KNSA-wedstrijden en -opleidingen, collectieve regelingen, enzovoorts. De vereniging is dan volwaardig KNSA-lid.

Alle aangesloten verenigingen ontvangen verder regelmatig de officiële KNSA-publicatie in de vorm van een digitale nieuwsbrief (voorheen: Bestuursinformatiebulletin) met allerlei belangrijke informatie met betrekking tot de (schiet)sport, afkomstig van het KNSA-bestuur c.q. het Bondsbureau en bestemd voor verenigingsbestuurders. Desgewenst, kunnen zij deze informatie uit de nieuwsbrief intern dan eventueel onder hun medebestuurders en/of leden verspreiden. Alle uitgaven vanaf 1998 zijn opgenomen in “Mijn KNSA” onder het tabblad Documenten. De KNSA-website bevat voorts veel informatie voor verenigingen en sportschutters (zoals over opleidingen, wedstrijden, wedstrijdkalender, kortingsregelingen, regelgeving, modellen) en hier worden tevens regelmatig actuele belangrijke berichten vermeld.

Door middel van het inzenden van daarvoor bestemde formulieren, kunnen verenigingen zich aanmelden voor o.a. vermelding op de KNSA-website, de SENA-/BUMA-regeling en de Bestuurdersaansprakelijksverzekering.