de KNSA

Online aanvragen

Het systeem ‘Mijn KNSA’ is een optionele (kosteloze) dienst voor alle KNSA-verenigingen en dus niet verplicht; verenigingen die hiervan gebruik willen maken dienen zich hiervoor wel eerst aan te melden. Via het online aanvraagformulier kunt u het systeem aanvragen. Nadat uw aanvraag is ontvangen en verwerkt en op juistheid is gecontroleerd, ontvangt de secretaris van uw vereniging de inloggegevens. Let op: het is van belang dat de secretaris beschikt over een eigen smartphone of tablet omdat iedere keer dat door hem of haar wordt ingelogd, een extra veiligheidscode naar de App die is gedownload op deze smartphone of tablet wordt toegezonden. Deze zogenaamde ‘2-factor authentificatie’ is nodig om het vereiste veiligheidsniveau van het systeem te waarborgen. Vanaf dat moment kan de vereniging in het systeem inloggen en de vereiste werkzaamheden verrichten.

Let wel: de inloggegevens worden persoonlijk per post verstrekt aan de secretaris en mogen niet aan anderen worden doorgegeven. Het is ook mogelijk dat de voorzitter en de penningmeester inloggegevens verkrijgen; zij kunnen dan geen mutaties aanbrengen maar wel in het systeem gegevens inkijken c.q. controleren. Ook deze inloggegevens zijn gekoppeld aan hun persoonlijke e-mailadres en worden persoonlijk per post aan hen verzonden. Belangrijk aandachtspunt daarbij is natuurlijk ervoor te zorgen dat de correcte bestuurssamenstelling bij de KNSA bekend is.