de KNSA

Veel gestelde vragen


Vraag
Bij het inschrijven van leden kan ik niet meer aangeven of het een senior-/gezinslid/niet- contribuerende schutter, enzovoorts, is. Is dat niet meer nodig? Ik heb nu een aantal leden ingevoerd die bij ons geen ‘hoofdlid’ worden en dus ook lid zijn van een andere KNSA-vereniging. Ik hoor graag hoe dat zit.

Antwoord
U geeft aan dat u de mogelijkheid mist om aan te geven wie er hoofd- en gezinslid is. Aangezien het begrip ‘gezinslid’per 1 januari 2017 is vervallen (besluit Algemene Vergadering) is die mogelijkheid niet meegenomen. Voorts kunt u schutters gewoon aanmelden, in beginsel als contributieve schutter (voorheen aangeduid als ‘hoofdlid’). Het systeem verwerk,t al naar gelang de leeftijd en het geslacht, de soort schutter in onze administratie en indien de betrokkene reeds lid is bij een andere bij de KNSA aangesloten vereniging, wordt de schutter bij uw vereniging automatisch als niet-contributief opgenomen; u ontvangt daarover dan per e-mail een retourbericht.


Vraag
Ik heb net digitaal 7 nieuwe leden ingevoerd, maar kan deze nergens terugvinden. Ik heb zojuist 2 nieuwe leden toegevoegd middels "Mijn KNSA". Hoe en/of wanneer kan ik zien of het toevoegen van een nieuw lid succesvol is verwerkt?

Antwoord
Aanmeldingen zijn niet direct zichtbaar in ‘Mijn KNSA’. Een aanmelding wordt altijd eerst nog gecontroleerd door het bondsbureau en na akkoordbevinding door het bondsbureau worden deze leden direct zichtbaar in uw ledenoverzicht in ‘Mijn KNSA’.


Vraag
Is het mogelijk om de Google Authenticator zowel op de Ipad als op de Iphone te hebben?

Antwoord
De Google Authenticator voorziet er niet in dat de applicatie zowel op een iPad als een iPhone wordt geïnstalleerd. Om veiligheidsredenen kan deze applicatie slechts op één apparaat worden geïnstalleerd.


Vraag
Is er een mogelijkheid om de status van een contributieve schutter te veranderen naar niet-contributieve schutter en vice versa, tezamen met een andere vereniging? Of moet dit nog steeds met een mutatieformulier?

Antwoord
Op dit moment is er nog geen voorziening in ‘Mijn KNSA’ getroffen voor het omzetten van de status ‘contributief’ naar ‘niet-contributief’ en vice versa. Daarvoor moet u dus nog het mutatieformulier model 2 gebruiken. Hieraan wordt echter gewerkt, opdat dit in de toekomst wel mogelijk wordt.


Vraag
Er heeft een wisseling in het bestuur plaats gevonden, hoe kan ik dit verwerken in mijn KNSA?

Antwoord
Bestuurswijzigingen kunt u doorgeven via ‘Mijn KNSA’.
Hiervoor gaat u naar ‘Vereniging’ en vervolgens naar ‘Verenigingsgegevens’:

Helemaal onderaan op deze pagina staan de bestuursleden (Geregistreerde commissies) en kunt u de bestuursleden wijzigen. Wanneer u bij de persoon klikt op het potloodje  (bewerken) kunt u een einddatum geven voor een bestaand bestuurslid.

Een nieuw bestuurslid kunt u aanmaken door te klikken op de knop:
Er verschijnt dan een venster waarin u het nieuwe bestuurslid kunt kiezen: 

Let op: bij wisseling van de voorzitter, secretaris of penningmeester kunt u het beste eerst het nieuwe bestuurslid als zodanig registreren. De functie van het aftredende bestuurslid wordt hierdoor per direct beëindigd en tevens wordt aan diegene automatisch de toegang tot ‘Mijn KNSA’ geblokkeerd.


Vraag
Is het juist dat ik zonder een smartphone, geen gebruik kan maken van Mijn KNSA?

Antwoord
Om veiligheidsredenen is de ‘Mijn KNSA’-omgeving extra beveiligd met een zogenaamde ‘2-factor-authentificator’, te weten de applicatie van Google. Deze applicatie is uitsluitend voor smartphones of tablets beschikbaar. Google voorziet niet in een applicatie voor desktops. Dat houdt onder andere ook verband met het feit dat tijdens die 2-factor authenticatie een zogenaamde QR-code met camera van smartphone of tablet moet worden gescand, en dat is niet mogelijk met een desktop.


Vraag
Wij zouden u graag willen verzoeken voor onze tweede secretaris, verantwoordelijk voor de ledenadministratie, een inlogcode aan te maken. Dit is voor ons van cruciaal belang.

Antwoord
Om veiligheidsredenen is de toegang tot ‘Mijn KNSA’ uitsluitend mogelijk voor de drie bij bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester), waarvan alleen de secretaris mutaties kan aanbrengen. Indien een vereniging een tweede secretaris of een ander de mutaties wil laten verwerken, dan kan dat alleen wanneer die ander gebruik maakt van de inlogcodes van de officiële secretaris van de vereniging. De secretaris blijft namelijk ook, overeenkomstig de statuten en reglementen van de KNSA, altijd verantwoordelijk voor die mutaties. Dit vloeit ook voort uit de verantwoordelijkheid die de secretaris heeft als ingeschreven bestuurder in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.


Vraag
Ik heb begrepen dat voor het gebruik van ‘Mijn KNSA’ een smartphone of tablet noodzakelijk is. Ik wil echter de ledenadministratie op mijn desktop computer uitvoeren. Kan dat dan niet?

Antwoord
Ja, dat kan juist wel. Die smartphone of tablet is alleen nodig voor het uitvoeren van een extra beveiligingshandeling; de uiteindelijke ledenadministratie voert u gewoon op uw desktop computer of op een laptop uit.


Vraag
Ik heb een nieuwe smartphone en nu kan ik niet meer inloggen op ‘Mijn KNSA’. Ik heb wel opnieuw de Google Authenticator-app gedownload, maar hierin krijg ik geen verificatiecodes meer. Hoe kan ik die weer krijgen?

Antwoord
Wij kunnen de twee-staps authenticatie voor u resetten. U kunt hiervoor het beste een e-mail sturen naar info@knsa.nl met uw verzoek en wij zullen dan deze twee-staps authenticatie voor u resetten. Hierdoor krijgt u bij het inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord weer de pagina met uitleg over de Google Authenticator-app en kunt u met die app de QR-code scannen, zodat er weer verificatiecodes gegenereerd worden in uw Google Authenticator-app.