de KNSA

Verzekeringen

Automatische verzekeringen
Vanaf het moment dat een vereniging c.q. stichting bij de KNSA als (aspirant-)lid is ingeschreven, valt deze vereniging (en al haar leden) onder de collectieve Aansprakelijkheids- en Rechts-bijstandverzekering, onderdeel van het standaard service- en dienstenpakket van de KNSA. De kosten daarvan zijn inbegrepen in de bondscontributie. De Aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking wanneer een KNSA-schutter in het verband van zijn/haar schietsportactiviteiten, door een derde aansprakelijk gesteld wordt. Dat kan ook zijn wanneer deze aan activiteiten deelneemt bij een vereniging die niet bij de KNSA is aangesloten. Uiteraard moet wel het voorbehoud worden gemaakt dat het dan om een incident gaat waarvoor de Aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

De Aansprakelijkheidsverzekering voor sportschutters heeft een zogenaamd secundair karakter. Dat betekent dat indien de schutter beschikt over een eigen c.q. particuliere Aansprakelijkheidsverzekering, hij eerst die verzekering zal moeten aanspreken en pas wanneer de eigen verzekering geen dekking biedt, kan via de Aansprakelijkheidsverzekering van de KNSA om dekking worden gevraagd. Indien een schutter niet over een eigen particuliere Aansprakelijkheidsverzekering beschikt, kan hij/zij per direct de KNSA-verzekering om dekking vragen.

Voor KNSA-verenigingen en hun bestuurders heeft de Aansprakelijkheidsverzekering een primair karakter. Uiteraard geldt wel dat de desbetreffende KNSA-vereniging niet handelt in strijd met de KNSA Statuten en Huishoudelijk Reglement, omdat in dat geval het mogelijk is dat een verzoek om dekking niet wordt gehonoreerd. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de schietvereniging in strijd met de KNSA-reglementen, niet al haar leden bij de KNSA aanmeldt.

Hieronder treft u de polisvoorwaarden aan van de verzekeringen die de KNSA voor verenigingen en hun sportschutters heeft afgesloten:

Facultatieve verzekeringen
De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie biedt voorts voor al haar leden (verenigingen c.q. stichtingen) de mogelijkheid om facultatief een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze KNSA-Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt niet automatisch voor alle verenigingen afgesloten en wordt dus ook niet uit de contributieafdracht bekostigd (zoals dat wel het geval is bij de collectieve Aansprakelijkheids- en Rechtsbijstandverzekering).

Verenigingen staat het vrij de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering via de KNSA, tegen een zeer voordelig tarief af te sluiten. Voor meer over deze verzekering en de voordelen en kosten klik hier voor informatie en de polisvoorwaarden.