de KNSA

Aanvragen VOG

Hoe werkt de aanvraag van een VOG?
Download hier een voorbeeld van het aanvraagformulier met invulinstructie van een VOG.
Download hier het officiële aanvraagformulier voor een VOG.

Potentiële leden van schietverenigingen kunnen een VOG aanvragen bij het Gemeentebestuur van hun woonplaats, bij de Afdeling Burger-/Publiekszaken; althans, ervan uitgaande dat zij daar zijn ingeschreven in de gemeentelijke Basisregistratie personen (BRP).

Het aanvraagformulier dient door de aanvrager (sportschutter) en het bestuur van zijn of haar vereniging ingevuld en ondertekend te worden.

De sportschutter dient op het formulier de gegevens bij punt 1.1 en 1.2 op de eerste pagina in te vullen.

Vervolgens moet het bestuur van de vereniging op pagina 2 en 3 de vragen 2.1, 2.2 en 2.3 invullen. Vraag 2.4 behoeft niet ingevuld te worden.

Bij vraag 2.2. dient “Overig” te worden aangekruist en als omschrijving te worden ingevuld “Lidmaatschap schietvereniging”.

Op diezelfde pagina moet een paraaf en een stempel van de vereniging worden geplaatst en op pagina 3, moet onder vraag 2.3 als doel voor de aanvraag keuze 85, te weten “Lidmaatschap schietvereniging” te worden aangekruist.

Het formulier moet vervolgens op pagina 4 bij 2.6 worden ondertekend door het verenigingsbestuur en te worden voorzien van een stempel.

Vraag 3 wordt ingevuld door het desbetreffende Gemeentebestuur.

Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, wordt de Verklaring Omtrent het Gedrag aan het huisadres van de aanvrager (schutter) rechtstreeks toegezonden.

Digitale VOG-aanvraag

Het is tevens mogelijk om een VOG digitaal aan te vragen. De voordelen hiervan zijn dat dit gemakkelijker en sneller gaat omdat het niet meer nodig is om naar het gemeentehuis te gaan voor dit formulier; er hoeft ook niet meer zo’n groot formulier te worden ingevuld, en bovendien is het elektronische aanvraagformulier goedkoper. Het tarief voor een normale VOG-aanvraag bedraagt momenteel € 41,35 terwijl voor een digitaal aangevraagd VOG dit tarief € 33,85 is.

Deze elektronische VOG-aanvraag moet worden geïnitieerd door de organisatie die de VOG verlangt, in dit geval dus de schietvereniging. Daarvoor is het noodzakelijk dat het bestuur van de schietvereniging eerst de aanvraag voor de VOG doet en daarvoor dienen zij gebruik te maken van de zogenaamde e-Herkenning. Het verenigingsbestuur moet daarvoor een e-Herkenningsmiddel aanschaffen; daarvoor zijn verschillende aanbieders. Meer informatie over e-Herkenning is te verkrijgen op www.eherkenning.nl.

Nadat de vereniging de VOG-aanvraag heeft ingediend, wordt die klaargezet voor het potentiële lid dat de aanvraag uiteindelijk moet doen. Het kandidaat-lid kan de aanvraag dan via www.digid.nl definitief indienen.

Controle van de echtheid VOG
Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) heeft voorzorgsmaatregelen genomen, zodat een VOG zeer moeilijk is na te maken. De echtheid van de VOG kan eenvoudig worden vastgesteld. Uiteraard wordt de echtheid door het KNSA-bondsbureau gecontroleerd, maar het is van belang dat ook verenigingsbesturen de echtheid controleren om te voorkomen dat er sprake is van een vervalsing.

De echtheid van een VOG kan alleen worden vastgesteld bij een origineel exemplaar en hieronder treft u een aantal aandachtspunten aan om die VOG-echtheid vast te kunnen stellen:

  • Het papier is voorzien van een raster en het blauwe rijkslogo.
  • Het papier bevat een karakteristiek golvend watermerk.
  • Onder een UV-lamp blijft het papier donker en lichten kleine vezels in het papier en een beeldmerk rechtsonder op.
  • Onder een UV-lamp verandert het blauwe nummer in de rechterbovenhoek van kleur.

In het papier is een hologram zichtbaar.