de KNSA

Algemeen

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie is de instantie in Nederland die - zoals de KNVB dat doet voor de voetbalsport - de belangen behartigt van alle (aangesloten) schietsportverenigingen. Bovendien vertegenwoordigt de KNSA, als officieel erkend gesprekspartner, de schietsport op nationaal niveau onder andere bij diverse overheden en ministeries (VWS, Justitie & Veiligheid, Defensie en Infrastructuur & Milieu) en de nationale sportkoepel NOC*NSF, binnen Europa bij de Europese Schietsport Federatie (ESC) en wereldwijd bij de Internationale Schietsport Federatie (ISSF) en de Muzzle Loaders Associations International Confederation (MLAIC).

Naast het behartigen van de belangen van de schietsport en alles wat daarmee te maken heeft bij externe relaties (denk ook aan de pers), verleent de KNSA uiteraard service aan haar leden op diverse terreinen.

Het lidmaatschap van de KNSA bestaat voor alle aangesloten verenigingen (en hun sportschutters) uit een gratis pakket voorzieningen, dat voor de geregistreerde schutters onder andere bestaat uit een collectieve verzekering voor aansprakelijkheid en rechtsbijstand en de toezending van het bondstijdschrift "Schietsport".

Naast dit standaard servicepakket kunnen de aangesloten verenigingen (en hun sportschutters) voor allerhande zaken en diensten bij de KNSA terecht. Zo kan de KNSA adviezen geven wanneer er problemen en vragen zijn bij de aanschaf van een wapen of andere zaken met betrekking tot de Wet wapens en munitie, adviseert en bemiddelt zij bij de realisatie en de bouw van schietsportaccommodaties en voert zij, namens de verengingen of individuele schutters, gerechtelijke procedures indien deze nodig en zinvol zijn. Ook kan via de KNSA facultatief een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten tegen een zeer scherp tarief en wordt korting gegeven op de SENA- en BUMA-afdracht aan verenigingen met een kantine in eigen beheer waar muziek ten gehore wordt gebracht.

Een belangrijk deel van deze serviceverlening is het goed informeren en adviseren van de aangesloten schietverenigingen en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit daarvan. Zo verzorgt de KNSA onder andere opleidingen en cursussen, zowel op sporttechnisch als op wedstrijdorganisatorisch gebied, en leidt zij sportschutters op tot bijvoorbeeld Basistrainer (de persoon binnen de schietsportvereniging die nieuwkomers de beginselen van de schietsport leert), Trainer-B en Trainer-A. Aangesloten verenigingen kunnen tevens, indien zij dat willen, deelnemen aan het KNSA-certificeringssysteem, een project dat verenigingen helpt bij het verbeteren en waarborgen van hun eigen kwaliteit (bestuurszaken, begeleiding en training, sportontwikkeling, wetgeving, veiligheid van de accommodatie, enzovoorts).

De KNSA telt circa 650 leden (schietsportverenigingen, stichtingen, schutterijen en gilden) waarbij circa 38.000 sportschutters zijn aangesloten. De KNSA is statutair gevestigd in Amersfoort. Het bondsbureau van de Associatie bevindt zich sinds oktober 2007 in Leusden.