de KNSA

Bondsbureau

De dagelijkse werkzaamheden, die voortkomen uit de besluiten die zijn genomen door de Algemene Vergadering, het Algemeen c.q. Dagelijks Bestuur, worden uitgevoerd door het KNSA-bondsbureau en andere bezoldigde, meestentijds op freelance-basis ingeschakelde professionals.

Alle professionals worden aangestuurd door de directie. De directie legt daarover verantwoordelijkheid af aan het Dagelijks Bestuur.

Werkzaam op het Bondsbureau zijn de volgende medewerkers:

Naam Functie
S. (Sander) Duisterhof Directeur
M.E.T.C. (Manon) Stroux Directiesecretaresse
R.H.B. (Rob) Lövering Coördinator Topsport
R. (Raymon) Willemsen Coördinator Sportontwikkeling
S. (Stijn) Jansen Medewerker Sportontwikkeling
A.M. (Annemiek) Berkvens Medewerkster Communicatie en Promotie
M.M. (Michiel) Stokhuyzen Boekhouder
M. (Maureen) van de Kamp- van de Kolk Coördinator Secretariaat en Ledenadministratie
I. (Ingrid) van den Ham Administratief Medewerkster