de KNSA

Erkende autoriteit

De KNSA is, als officieel erkende landelijke organisatie voor het sportschieten, dé gesprekspartner van overheden en organisaties, die direct of indirect bij de schietsport betrokken zijn. Het gaat hierbij onder meer om Gemeenten, Provinciale Sportraden en diverse Ministeries, zoals de Ministeries van Justitie en Veiligheid, Defensie, I&M en VWS.

De KNSA is in Nederland tevens de enige door de internationale organisatie (ISSF) erkende autoriteit voor het sportschieten. Ook binnen NOC*NSF is de KNSA voor het sportschieten de enige erkende organisatie. De KNSA is door haar lidmaatschap van de nationale en internationale overkoepelende sportorganisaties, nauw betrokken bij de internationale regelgeving van het sportschieten en heeft daar ook invloed op. Alleen Nederlandse sportschutters die lid zijn van een bij de KNSA aangesloten schietvereniging kunnen deelnemen aan internationale evenementen zoals Europese en Wereldkampioenschappen, World-Cup-wedstrijden en de Olympische Spelen.

Belangrijke onderwerpen waarop de KNSA voortdurend alert is, in de gaten houdt en waar nodig, invloed uitoefent zijn bijvoorbeeld de wapenwetgeving, het medegebruik van militaire schietbanen en de realisering van schietsportaccommodaties.

De KNSA is aangesloten bij de volgende organisaties:

  • International Shooting Sport Federation (ISSF)
  • European Shooting Confederation (ESC)
  • Muzzle Loaders Associations International Confederation (MLAIC)
  • Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)