de KNSA

LTC's

De KNSA kent een groot aantal landelijke commissies. Een aantal landelijke commissies zijn statutaire commissies; dat wil zeggen dat in de Statuten is bepaald dat deze commissies moeten worden benoemd. De overige landelijke commissies zijn niet statutair bepaald en het bestuur van de KNSA kan tot oprichting of opheffing van die commissies beslissen (zoals o.a. Medische Commissie, Commissie Opleidingen).

Statutaire commissies zijn in ieder geval de Landelijke Technische Commissies voor de zes (6) wapengroepen. De Algemene Vergadering bepaalt, op voordracht van het Algemeen Bestuur, voor welke wapengroepen Technische Commissies worden c.q. kunnen worden ingesteld.

Het Algemeen Bestuur van de KNSA wordt, en de Districtsbesturen kunnen worden, bijgestaan door Landelijke, respectievelijk Districts Technische Commissies (bij afkorting genoemd respectievelijk: LTC's en DTC's).

De Landelijke Technische Commissie wordt gevormd door de vier (4) voorzitters van de Districts Technische Commissies en de voorzitter van de Landelijke Technische Commissie. De voorzitter van de Landelijke Technische Commissie wordt benoemd door het Algemeen Bestuur van de KNSA. Vervolgens kiezen de leden van de LTC uit hun midden een secretaris.

De voorzitter van de LTC en de vertegenwoordigers van eenzelfde wapengroep in de Districtsbesturen, vormen gezamenlijk de LTC van de betrokken wapengroep. Elke LTC kiest uit haar midden een secretaris.

Voor de wapengroepen binnen de KNSA zijn Landelijke Technische Commissies benoemd, namelijk als volgt:

1. Luchtgeweer (LG)
2. Groot Kaliber Geweer (GKG)
3. Klein Kaliber Geweer (KKG)
4. Pistool (P)
5. Kleiduiven (KLEI)
6. Historische Wapens (HW)

De organisatie van Nederlandse Kampioenschappen valt onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende Landelijke Technische Commissie.

De taak en bevoegdheden van de LTC's worden bij Huishoudelijk Reglement geregeld.

De leden van het Algemeen Bestuur van de Associatie hebben toegang tot de vergadering van de LTC's; zij kunnen aldaar het woord voeren maar hebben geen stemrecht.

Hieronder volgt een overzicht van de benoemde Landelijke Technische Commissies en de samenstelling daarvan.

Voor de LTC-contactgegevens klik hier: https://www.knsa.nl/contact/ltc-s/

LTC Luchtgeweer

B. (Ben) Sellies (voorzitter)
N.W. (Nico) van Winden (secretaris/voorzitter DTC District 1)
H. (Heini) Keller (voorzitter DTC District 2)
D. (Dragan) Petrov (voorzitter DTC District 3)
A. (Arjen) van Aalderen (voorzitter DTC District 4)


LTC Klein Kaliber Geweer

H. (Harry) IJzerman (voorzitter)
C.G. (Kees) Kooij (secretaris)
P.J.S. (Pierre) Teunisse (voorzitter DTC District 1)
G.A. (Gerard) Wolters (voorzitter DTC District 2)
S. (André) Steijsiger (voorzitter DTC District 3)
F.A.T. (Frans) van Alst (voorzitter DTC District 4)

 
LTC Groot Kaliber Geweer

H. (Harry) IJzerman (voorzitter)
C.G. (Kees) Kooij (secretaris)
L.L. (Lydia) Meijer (voorzitter DTC District 1)
N. (Nico) Storm (voorzitter DTC District 2 a.i.)
C.G. (Kees) Kooij (voorzitter DTC District 3)
S.B. (Bernard) van Oosterbaan (voorzitter DTC District 4)

 
LTC Historische Wapens

G.H.M. (Gerda) Lejeune (voorzitter)
vacant (secretaris)
C.A.J. (Sandra) Schonewille (voorzitter DTC District 1)
M. (Marius) Polfliet (voorzitter DTC District 2)
C.O. (Cees) Kalfsvel (voorzitter DTC District 3)
B.N.J. (Brigitte) de Vries-Vorstermans (voorzitter DTC District 4)

 
LTC Pistool

A.P. (Ton) Pouleijn (voorzitter)
S. (Sophia) van Slochteren (secretaris)
T. (Taeke) Spinder (voorzitter DTC District 1)
R. (René) Sukkel (voorzitter DTC District 2)
E.M.M. (Erica) van Dooren (voorzitter DTC District 3)
P.J.M. (Peter) Severins (voorzitter DTC District 4)

 
LTC Kleiduiven

vacant (voorzitter)
vacant (secretaris)
L. (Lieneke) Schepers (voorzitter DTC District 1)
vacant (voorzitter DTC District 2)
vacant (voorzitter DTC District 3)
D.W.G.M. (Deef) Kluyt (voorzitter DTC District 4)

 

Districts Technische Commissie (DTC)
Districts Technische Commissies worden door het Districtsbestuur, naar behoefte, ingesteld, onder goedkeuring van de Districtsledenvergadering. Het Districtsbestuur bepaalt het aantal leden in deze commissies.