de KNSA

Overige commissies

Statutaire en niet-statutaire commissies

Behoudens de Landelijke Technische Commissies (LTC’s), kent de KNSA nog een aantal andere commissies. Dat zijn de zogenaamde statutaire commissies en dat wil zeggen dat in de Statuten is bepaald dat deze commissies moeten worden benoemd. Dat geldt voor de Commissie van Beroep en de Kascommissie. Een Kascommissie hoeft uitsluitend benoemd te worden wanneer de jaarrekening van de KNSA niet door een registeraccountant wordt gecontroleerd. Hieronder volgt een overzicht van de benoemde statutaire commissie(s) en de samenstelling daarvan.

Commissie van Beroep
Mr. R.J. Bloemendaal (voorzitter)
Drs. A.L. van Raalten
Mr. G.A.E.M. van Zinnicq Bergmann
J.G.R. van den Berg
Mr. G. Bout

Niet-statutaire commissies zijn commissies die door de Algemene Vergadering of door het Algemeen Bestuur, op grond van andere reglementen, moeten of kunnen worden benoemd. Op dit moment zijn de niet-statutaire commissies de Tuchtcommissie, de Arbitragecommissie en de Toetsingscommissie. Hieronder volgt een overzicht van de benoemde niet-statutaire commissie(s) en de samenstelling daarvan.

Arbitragecommissie
A.H. Peters  (voorzitter)
F. Hooijberg

Toetsingscommissie
Mr. H. Voskuil    (voorzitter)
R.H.B. Lövering (secretaris)

Tuchtcommissie
Dr. A.F.M. Schaapherder
Drs. L.A.J.M. Mertens
Prof. dr. C.M. ten Bruggenkate