de KNSA

Vacaturebank

De KNSA is één van de circa 60 landelijke sportbonden in Nederland, aangesloten bij NOC*NSF. Evenals de vele andere sportbonden in Nederland kent ook de KNSA een groot aantal kaderleden. Dat betreft betaalde en onbetaalde kaderleden. De betaalde kaderleden zijn degenen die op het KNSA-bondsbureau in Leusden werkzaam zijn en daarnaast freelance professionals, zoals docenten, verenigingsmentoren, bondscoaches en trainers. Het grootste deel van de kaderleden is echter onbezoldigd; zij vormen een belangrijk deel van de KNSA-organisatie.

Zoals ook schietverenigingen niet zonder vrijwillig kader kunnen functioneren, geldt dat evenzo voor de KNSA op landelijk en regionaal niveau. Deze personen zijn onmisbaar voor de uitvoering van de service en diensten voor verenigingen en schutters. Het merendeel van deze onbezoldigde kaderleden is actief in Districten en Technische Commissies. De KNSA is geografisch verdeeld in 4 districten en ieder district wordt bestuurd door een Districtsbestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een vertegenwoordiger van een wapengroep. Deze vertegenwoordiger is tevens de voorzitter van de Districts Technische Commissie (DTC), een commissie die verder wordt bemand door commissieleden. De voorzitters van de DTC vormen gezamenlijk de LTC (Landelijke Technische Commissie) met daaraan toegevoegd een door het KNSA-bestuur benoemde voorzitter LTC.

Deze vacaturebank geeft inzicht in de functies en de belangrijkste taken van deze KNSA-kaderleden. Voor de belangrijkste functies zijn functieprofielen opgesteld.

Op dit moment is er een groot aantal niet ingevulde functies voor zowel regionale als landelijke besturen. Deze vacatures kunnen per Districtsbestuur en Technische Commissie worden geraadpleegd.

Op alle bestuurders en commissieleden die op enigerlei wijze onbezoldigd werkzaamheden voor de KNSA verrichten, is het KNSA Declaratiebesluit van toepassing. Het Declaratiebesluit is niet van toepassing op degenen die een dienstverband met de KNSA zijn aangegaan. Het besluit is voorts van toepassing op een ieder die op verzoek of in opdracht van enig bestuur of enige commissie, werkzaamheden of activiteiten verricht.

Declaratiebesluit