de KNSA

Functieprofielen

Voor de belangrijkste functies op regionaal en landelijk niveau zijn functieprofielen en globale takenpakketten opgesteld. Op de hierna volgende pagina's staan deze functieprofielen vermeld, en deze geven een goed beeld van hetgeen van deze kaderleden wordt gevraagd.

  1. Voorzitter District
  2. Secretaris District
  3. Penningmeester District
  4. Voorzitter DTC
  5. Lid DTC