de KNSA

Vacatures

Hieronder is per districtsbestuur en -commissie een overzicht opgenomen van de nog niet vervulde functies van onbezoldigde kaderleden, alsmede een vacature voor een betaalde functie op het KNSA-bondsbureau. Indien u belangstelling heeft voor het vervullen van één van deze functies, kunt u een sollicitatie, voorzien van uw curriculum vitae, richten aan het KNSA-bondsbureau op het e-mailadres: bestuur@knsa.nl.

Het Bondsbureau zal deze dan in behandeling nemen c.q. ervoor zorgen dat uw sollicitatie wordt doorgezonden naar het desbetreffende districtsbestuur of de commissie.


DISTRICT 1

--

DISTRICT 2
Vacature Voorzitter DTC Kleiduiven

DISTRICT 3
Vacature Voorzitter DTC Kleiduiven
Vacature Lid DTC Kleiduiven afdeling Zuid-Holland
Vacature Lid DTC Kleiduiven afdeling Noord-Holland
Vacature Lid DTC Pistool afdeling Zuid-Holland
Vacature Lid DTC GKG afdeling Zuid-Holland
Vacature Lid DTC KKG afdeling Noord-Holland

DISTRICT 4
--