de KNSA

Vacatures

Hieronder is per districtsbestuur en -commissie een overzicht opgenomen van de nog niet vervulde functies van onbezoldigde kaderleden. Indien u belangstelling heeft voor het vervullen van één van deze functies, kunt u een sollicitatie, voorzien van uw curriculum vitae, richten aan het KNSA-bondsbureau op het e-mailadres: bestuur@knsa.nl.

Het Bondsbureau zal ervoor zorgen dat uw sollicitatie wordt doorgezonden naar het desbetreffende districtsbestuur of de commissie.

 

DISTRICT 1
Vacature Voorzitter DTC Pistool

DISTRICT 2
Vacature Voorzitter DTC Kleiduiven

DISTRICT 3
Secretaris District 3
Vacature Voorzitter DTC Kleiduiven
Vacature Lid DTC Kleiduiven afdeling Zuid-Holland
Vacature Lid DTC Pistool afdeling Zuid-Holland

DISTRICT 4
--