de KNSA

Bondstijdschrift Schietsport

Al sinds de oprichting van de KNSA in 1890 (voorheen genaamd: de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Scherpschutters) wordt het bondstijdschrift “Schietsport” uitgebracht. De communicatie vanuit de KNSA naar de aangesloten sportschutters verloopt voornamelijk door middel van dit bondstijdschrift dat 4 keer per jaar verschijnt (gedrukt en/of digitaal) en tevens door middel van de KNSA-website waar vooral belangrijke actuele informatie voor de KNSA-schutters wordt gepubliceerd.

Ook ten behoeve van de schietsportverenigingen en KNSA-functionarissen is het bondstijdschrift “Schietsport” een belangrijk communicatiemiddel van de KNSA. Deze doelgroepen worden echter primair bereikt door middel van e-mails, brieven, mailingen, de digitale KNSA-nieuwsbrief (voorheen: bestuursbulletin), bijeenkomsten, overlegorganen en -momenten.

Het bondstijdschrift “Schietsport” wordt automatisch naar het bij de KNSA bekende postadres van alle KNSA-schutters verzonden of digitaal in een kiosk beschikbaar gesteld, en maakt onderdeel uit van de primaire service- en dienstverlening van de KNSA. Dat wil zeggen dat de kosten daarvan, net zoals ook de kosten voor de collectieve Aansprakelijkheids- en Rechtsbijstandverzekering, zijn inbegrepen in de KNSA-contributieafdracht. Soms kan worden besloten om de “Schietsport” niet in gedrukte vorm maar uitsluitend in digitale vorm uit te brengen.

Sportschutters kunnen er voor kiezen om het bondstijdschrift “Schietsport” niet meer in papieren vorm maar uitsluitend digitaal te ontvangen. In dat geval kan via de KNSA-website daartoe een verzoek worden ingediend en ontvangt de lezer, wanneer de nieuwe uitgave “Schietsport” digitaal verschijnt, via een app of e-mail een bericht dat de nieuwe “Schietsport” klaarstaat. 

Voor niet-KNSA-schutters en -verenigingen is het mogelijk om (tegen betaling) een los abonnement op “Schietsport” af te sluiten via het Bondsbureau. Meer informatie daarover is te vinden onder "Abonnementen".

Verschijningsdata 2024

Editie Digitaal tijdschrift Papieren tijdschrift
1 19-01-2024 26-01-2024
2 12-04-2024 19-04-2024
3 12-07-2024 19-07-2024
4 11-10-2024 18-10-2024


Wilt u adverteren in het bondstijdschrift "Schietsport"?

Neem dan contact op met:Frank Roosenbeek, Media-adviseur
T 0314-355 830
E frank@dock35media.nl
I www.dock35media.nl