de KNSA

Ballotage nieuwe leden

Voor de aangesloten schietsportverenigingen zijn door de KNSA een aantal modellen opgesteld die kunnen worden gehanteerd voor de ballotage en inschrijving van nieuwe leden. Hierdoor wordt tevens aan alle voorwaarden van de AVG voldaan. Eén van die modellen is het model Procedure Ballotage SSV (zie Downloadcenter)

Voor de aanmelding van nieuwe leden is opgesteld het model Aanmeldingsformulier/ Eigen Verklaring aspirant SSV, voorzien van een toelichting die op de achterzijde moet worden afgedrukt. In deze toelichting wordt de invuller (introducé of aspirant) uitgelegd wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, en dat hij of zij met het ondertekenen van het formulier, een overeenkomst met de vereniging en met de KNSA aangaat. Daarmee wordt de (noodzakelijke) rechtsgrond van de verkrijging en verwerking van de gevraagde persoonsgegevens verkregen. Dit model is digitaal verkrijgbaar (Downloadcenter). Op het aanmeldingsformulier is bij de vraag met betrekking tot het legitimatiebewijs, niet langer een verzoek om een kopie van een legitimatiebewijs opgenomen; daarom mag immers niet meer worden gevraagd. Wel is de vraag opgenomen of er een origineel legitimatiebewijs aan de vereniging is getoond, zodat zij kan verifiëren of de persoon die zegt wie hij/zij is, ook daadwerkelijk die persoon is.

Voor junioren is een apart model Aanmeldingsformulier/Eigen Verklaring junioren-aspirant SSV inclusief toelichting beschikbaar, alsmede een Handleiding Eigen verklaring Junioren. Beide documenten zijn digitaal via het Downloadcenter beschikbaar.

Schietverenigingen kunnen voorts aan de introducés en aspiranten die het Aanmeldingsformulier/Eigen Verklaring moeten invullen, een informatiebrochure verstrekken omtrent de bescherming van persoonsgegevens. In deze brochure wordt beschreven wat er precies met hun persoonsgegevens wordt gedaan. Een model Informatiebrochure "Privacy & Gegevensbescherming binnen de KNSA en de bij haar aangesloten schietsportverenigingen" is hiertoe ontwikkeld door de KNSA en Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen en is tevens verkrijgbaar in digitale vorm in het Downloadcenter.