de KNSA

Informatie werving gehandicapte sportschutters

NOC*NSF heeft samen met de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) het project “Samen Sporten” geïnitieerd, met een stappenplan dat sportverenigingen kunnen doorlopen om mensen met een beperking samen met hun reguliere sporters, te laten sporten.

 

Stappenplan Samen Sporten (klik voor vergroting)

Een toenemend aantal schietverenigingen biedt al sportaanbod voor gehandicapte sportschutters. Er is echter maar een klein deel dat dit beleidsmatig aanpakt en hiervoor ook een plan heeft opgesteld.

Voor schietverenigingen die voor deze groep leden willen werven of hun aanbod verder willen ontwikkelen heeft de KNSA, een informatiepakket voor schietsportverenigingen opgesteld. In dit pakket wordt in acht stappen het traject behandeld waarmee zij een professioneel aanbod voor lichamelijk c.q. visueel gehandicapte sportschutters kunnen opzetten.

Voor trainingen

  • Kies er als schietsportvereniging voor om potentiële sportschutters eerst kennis te laten maken met de schietsport. Het gaat bij sporters met een handicap vaak om deelnemers die nog geen of weinig ervaring hebben met de schietsport. Het is prettig als ze samen met de trainer en/of begeleider kunnen ervaren hoe het eraan toegaat. Vul bijvoorbeeld samen een intakeformulier in, zodat de verwachtingen aan beide kanten helder zijn.

  • Plan trainingstijden, wedstrijddagen en sportdagen zoveel mogelijk op tijdstippen waarop de andere verengingsleden ook trainen of aanwezig zijn. Wanneer gezamenlijk in een groep schieten niet mogelijk is, kan iedereen elkaar wel ontmoeten rondom de trainingen en wedstrijden. Richt uw planning hierop in en zorg ervoor dat ook sportschutters met een beperking/lichamelijke handicap deelnemen aan evenementen, zoals bijvoorbeeld een familietoernooi.

  • Wees duidelijk over de doelstelling van het sportaanbod. Gaat het om een recreatief uurtje schietsport in de week of biedt de vereniging ook actief wedstrijdsport aan? Sportschutters willen weten wat ze kunnen verwachten.

Voor wedstrijden

  • Wedstrijddeelname: als sportschutter met een handicap is het in veel gevallen goed mogelijk om deel te nemen aan reguliere schietsportwedstrijden. Soms zijn kleine aanpassingen binnen de opzet van een competitie bijvoorbeeld al voldoende om met plezier mee te kunnen doen.

  • Als hij/zij binnen een Paralympische klasse valt, kan een sportschutter officieel geclassificeerd worden en uitkomen in een klasse waar hij/zij een eerlijke competitie aan kan gaan met anderen (zie pagina Classificatie).