de KNSA

Gebruik de KNSA-promotiewagen!

De KNSA-promotiewagen is zeer populair onder de bij de KNSA aangesloten schietsportverenigingen. Deze populariteit is tweeledig. Enerzijds omdat de promotiewagen simpelweg als een magneet op het publiek werkt. De promotiewagen is de manier bij uitstek om de schietsport in een positief daglicht te zetten. De wagen is moeiteloos én in no-time opgezet. Anderzijds omdat de wagen geheel kosteloos is in te zetten ten behoeve van de werving van nieuwe leden en promotie van de schietsport.Behalve op het eigen terrein, kan dit ook op openbaar grondgebied plaatsvinden bijvoorbeeld op een braderie, bij gemeentelijke sportmarkten, enzovoorts. Daarvoor is in dat geval wel een ontheffing van de politie nodig.

In de KNSA-promotiewagen zijn twee 5-meterbanen ingebouwd (elektronisch schijftransport) die uitsluitend geschikt zijn voor het schieten met een luchtgeweer. Omwille van voor de hand liggende veiligheidsredenen, is het niet toegestaan om in de wagen met een luchtpistool te schieten.

Behoudens de promotiewagen op zich, worden tevens beschikbaar gesteld de hiervoor noodzakelijke luchtgeweren (twee stuks – universeel ) met bijbehorende moederfles (duikcilinder). Schietsportverenigingen die de promotiewagen inzetten, moeten nog wel zelf zorgen voor deskundige begeleiding, (luchtgeweer)schijven en de benodigde munitie (diabolo 4,5 mm).

Voor het gebruik van de verlichting en het elektronisch schijftransport in de KNSA-promotiewagen is een standaard 230 volt stekker-aansluiting nodig.

Inhoud

  • gesloten aanhangwagen, enkel-asser, 1.170 kilogram
  • 2 x elektronisch schijftransport Häring
  • 2 x luchtgeweer Walther/Hämmerli
  • 300 bar persluchtfles 

Niet inbegrepen

  • kogeltjes 4,5mm diabolo
  • papieren Luchtgeweer-schijven (maximale afmeting 20 x 20 cm)

Opmerkingen

  • de aanhangwagen heeft een eigen kentekenplaat
  • voor verlichting en schijftransport is ter plaatse een stroomvoorziening 230 Volt nodig
  • in de wagen zijn twee elektronische schijftransporten gemonteerd met schijfverlichting

Afmeting

  • volledig uitgeschoven meet de KNSA-promotiewagen 8 x 3 meter

 

Activiteiten in openbare gelegenheden

Indien de vereniging met de KNSA-promotiewagen een promotieactiviteit organiseert op voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals tijdens een markt, braderie of wat dies meer zij, dan is het noodzakelijk dat de vereniging, in verband met het schieten met luchtdrukwapens, een ontheffing daarvoor verkrijgt van de Korpschef van de desbetreffende politieregio. U kunt zich daarvoor wenden tot de afdeling Bijzondere Wetten of Korpscheftaken van de politie in de gemeente waarin de activiteit plaatsvindt. Het is ook mogelijk dat de promotieactiviteit onderdeel uitmaakt van een totaal-activiteit waarvoor een Evenementenvergunning is aangevraagd. Het is verstandig deze ontheffing onderdeel van die Evenementenvergunning te laten zijn.
 

Klik hier voor de voorbeeldbrief “Verzoek toestemming politiedistrict”

Klik hier voor de overige uitleenvoorwaarden

Klik hier voor de afmetingen van de promotiewagen


Wilt u meer informatie over het lenen van één of meerdere van de genoemde materialen of een reservering plaatsen, neemt u dan contact op met de afdeling sportontwikkeling: de heer R. Willemsen, telefoon: 033-4601992, e-mail: sportontwikkeling@knsa.nl