de KNSA

Sportimpuls

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen.

De Sportimpuls 2015 kent naast de ‘reguliere’ ronde (3,5 miljoen euro) nog twee specifieke rondes: de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (4 miljoen euro) en de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (1,5 miljoen euro).

Aanvragen

Schietsportverenigingen kunnen een aanvraag indienen voor budget uit de Sportimpuls. De vereniging moet tenminste twee jaar aantoonbare ervaring hebben in het zelf lokaal uitvoeren en organiseren van sport- en beweegaanbod in de gemeente (of regio) waar de subsidieaanvraag zich op richt. Aanvragen voor de Sportimpuls 2015 moeten ingediend worden tussen 12 februari en 16 april 2015. Meer informatie omtrent Sportimpuls treft u aan op de website van Sport & Bewegen in de buurt.

Succesfactoren

Voor een succesvolle sportimpuls-aanvraag zijn enkele factoren van belang. U kunt hier een artikel uit het vakblad “SPORT Bestuur en Management” lezen waarin de belangrijkste succesfactoren genoemd en toegelicht worden.