de KNSA

Sportontwikkeling

Een van de belangrijkste speerpunten in het KNSA-beleid is het werven en behouden van sportschutters. Activiteiten die hieruit voortkomen vinden vooral op lokaal niveau plaats; het KNSA-bondsbureau ondersteunt verenigingen hierin op velerlei wijze.

De eerste stap in het werven van nieuwe verenigingsleden is het presenteren van de vereniging en daarmee van de schietsport; bijvoorbeeld op evenementen, regionale bladen en op een website. Ter ondersteuning van schietsportverenigingen biedt het bondsbureau een breed scala aan promotiemiddelen hiervoor, die op aanvraag van de vereniging - kosteloos - verkrijgbaar zijn.

Een veelgebruikt instrument in de kennismaking van de schietsport is de KNSA-promotiewagen. Deze aanhangwagen, voorzien van twee schietpunten met elektronisch schijftransport, maakt het mogelijk om op locatie geïnteresseerden kennis te laten maken met de schietsport.

Na deze introductie kan de vereniging een promotiebrochure, de 'Z-card', uitreiken waarin de geïnteresseerde algemene informatie over de schietsport terugvindt. Deze brochure kan voorzien worden met de eigen verenigingsgegevens. De 'Z-card' is op aanvraag - kosteloos - verkrijgbaar per 20 stuks of in grotere aantallen in het geval van evenementen of andere bijzondere gelegenheden.

De volgende stap in het werven van sportschutters is de introductie door het uitnodigen van geïnteresseerden voor een bezoek aan de schietsportvereniging. Onder leiding van een instructeur/trainer wordt de nieuwe schutter geïnstrueerd in veiligheid, houding en techniek door middel van een ‘schietsport-introductiecursus’. Het laten ervaren van de grote diversiteit aan disciplines binnen de schietsport maakt het voor velen interessant.

Voor de toekomstige schutter en de instructeur is daarvoor een ‘Schietsport Introductiepas’ (SIP) ontwikkeld. In deze handzame pas (boekje) zijn de voor de instructeur relevante gegevens verzameld en kan de schutter zien welke lessen nog gevolgd moeten worden voordat de afsluitende Proeve van Schietveiligheid afgelegd kan worden. Het bijhouden van vorderingen motiveert de schutter en geeft richting aan zijn of haar ontwikkeling. Deze SIP maakt deel uit van de introductiecursus en kan door verenigingen worden aangevraagd voor hun instructeurs/trainers die een KNSA-opleiding Basistrainer, Trainer-A of Trainer-B hebben gevolgd en beschikken over een geldige KNSA sporttechnische kaderlicentie.

Het behoud tenslotte van de verenigingsleden wordt in grote mate bepaald door de aanwezigheid van deskundig en enthousiast sporttechnisch kader binnen de schietvereniging. Activiteiten die binnen de vereniging uitgevoerd kunnen worden kunnen een sociaal en/of competitief karakter hebben. Hierbij valt te denken aan een interne verenigingscompetitie, regionale (post)competities of deelname aan nationale wedstrijden. Een toenemend aantal schutters wil zich verder bekwamen in de technische aspecten van de schietsport; dit kan zowel op sporttechnisch vlak zijn maar ook op wapentechnisch gebied.

Sportontwikkeling bij schietsportverenigingen betekent heel veel plezier in de beoefening van de schietsport met absolute veiligheid!