de KNSA

Alcoholwet

Schietsportverenigingen die in eigen beheer een kantine hebben waar alcohol wordt geschonken, moeten voldoen aan de vergunningseisen van de Alcoholwet (voorheen: Drank- en Horecawet). Door middel van deze wet wil de Overheid het drankgebruik in de hand houden en drankmisbruik voorkomen. Het uitgangspunt is dat de verstrekker van alcohol, dus ook een schietsportkantine, verantwoordelijk is voor het alcoholgebruik van klanten (sportschutters, introducés en gasten).

Zonder een vergunning van het College van Burgemeester en Wethouders mag er GEEN ALCOHOL worden geschonken. Daar waar alcohol wordt verkocht c.q. verstrekt, dient met zich aan een aantal regels te houden, zoals vermeld in de Alcoholwet.

Ook de sport neemt duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik en -misbruik onder jongeren onder de 18 jaar. Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar kan en mag absoluut niet plaatsvinden in de sportkantine. Ook het voorkomen van rijden onder invloed vanuit een sportvereniging verdient extra aandacht van verenigingsbestuurders. NOC*NSF en andere organisaties hebben diverse ondersteuningsinstrumenten beschikbaar die zowel de sportvereniging als de gemeente kunnen helpen om een verantwoord schenkbeleid te realiseren in de sportkantine. 

Op de website van NOC*NSF onder www.nocnsf.nl/alcohol-en-sport is meer informatie te vinden over het schenken van alcohol in sportkantines en zijn downloads beschikbaar, zoals een model Bestuursreglement Alcohol in sportkantines en Richtlijnen voor alcoholbeleid voor sportclubs, en andere ondersteuningsinstrumenten zoals de e-learning Verantwoord alcohol schenken.