de KNSA

Algemeen

Iedere Nederlander behoort de wet te kennen. De schietsportbestuurder moet de wet echter bovengemiddeld kennen. Een schietsportvereniging is vaak werkgever, horeca-uitbater, evenementenorganisator, eigenaar, huurder en verhuurder van accommodaties in één en soms nog veel meer. Een vereniging kan te maken hebben met een groot aantal wetten en regels, soms wel 30 of meer. En voor de naleving ervan is de bestuurder verantwoordelijk.

De toenemende aandacht voor handhaving vanuit de overheid betekent een grotere druk voor verenigingen. De consequenties bij onvoldoende naleving kunnen het voortbestaan van de vereniging in gevaar brengen.

Wetten en andere regelgeving waarmee een schietsportvereniging primair te maken heeft, zijn:

  1. Wet wapens en munitie en onderliggende regelingen (bijvoorbeeld Cwm, Rwm)
  2. Verenigingenrecht
  3. Omgevingswet en onderliggende regelgeving (bijvoorbeeld BAL)
  4. Arbeidsomstandighedenwet
  5. Warenwet
  6. Alcoholwet
  7. Tabakswet
  8. (Auteurs)rechten
  9. Extra inkomsten en Belastingwet
10. Wet Bestuurdersaansprakelijkheid
11. Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr)
12. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
13. Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
14. Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) bij de Omgevingswet