de KNSA

Drank- en Horecawet

Schietsportverenigingen die in eigen beheer een kantine hebben waar alcohol wordt geschonken, moeten voldoen aan de vergunningseisen van de Drank- en Horecawet. Door middel van deze wet wil de Overheid het drankgebruik in de hand houden en drankmisbruik voorkomen. Het uitgangspunt is dat de verstrekker van alcohol, dus ook een schietsportkantine, verantwoordelijk is voor het alcoholgebruik van klanten (sportschutters, introducés en gasten).

Zonder een vergunning van het College van Burgemeester en Wethouders mag er GEEN ALCOHOL worden geschonken. Daar waar alcohol wordt verkocht c.q. verstrekt, dient met zich aan een aantal regels te houden, zoals vermeld in de Drank- en Horecawet.

Ook de sport neemt duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik en -misbruik onder jongeren onder de 18 jaar. Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar kan en mag absoluut niet plaatsvinden in de sportkantine. Ook het voorkomen van rijden onder invloed vanuit een sportvereniging verdient extra aandacht van verenigingsbestuurders. NOC*NSF en andere organisaties hebben diverse ondersteuningsinstrumenten beschikbaar die zowel de sportvereniging als de gemeente kunnen helpen om een verantwoord schenkbeleid te realiseren in de sportkantine. Deze ondersteuningsinstrumenten zijn te vinden op de website www.nocnsf.nl/alcoholensport.


Per 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet gewijzigd, met name met betrekking tot de leeftijdsgrens. De belangrijkste regels uit de wet zijn:

  • Per schietsportvereniging moeten minimaal twee (2) leidinggevenden beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne.
  • Leidinggevenden moeten ten minste 21 jaar oud zijn en voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag en beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne (en als zodanig op de vergunning staan vermeld). Bij een wijziging van leidinggevenden is er geen nieuwe vergunning meer nodig; dit bespaart de sportvereniging veel kosten bij wijzigingen. Er komt een landelijk formulier voor het melden van nieuwe leidinggevenden.
  • Op tijden dat in de kantine alcohol geschonken mag worden, dient een leidinggevende  aanwezig te zijn of een medewerk(st)er de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) heeft gevolgd.
  • Gemeenten moeten in een Gemeentelijke Verordening maatregelen opnemen om oneerlijke mededinging van paracommerciële instellingen, zoals sportverenigingen, ten opzichte van de reguliere horeca te voorkomen. Belangrijk onderdeel van die verordening is het artikel over de schenktijden, dat gemeenten de ruimte biedt om maatwerk te bieden richting de diverse sportverenigingen en de tijdstippen waarop deze activiteiten gehouden worden. Huidige afspraken tussen gemeenten en sportverenigingen over de schenktijden kunnen veelal gehandhaafd worden.
  • Er moet een Bestuursreglement opgesteld worden dat verantwoorde alcoholverstrekking waarborgt.
  • De leidinggevende of barvrijwilliger mag geen dronken personen toelaten en geen alcohol schenken aan personen die al dronken zijn.
  • De leeftijdsgrens moet strikt in acht genomen worden. Aan personen onder de 18 jaar mag geen alcohol verstrekt c.q. verkocht worden in sportkantines, supermarkten en horecagelegenheden. De verstrekker/verkoper is in overtreding als deze leeftijdsgrens niet gehanteerd wordt. Jongeren onder de 18 zijn zelfs al strafbaar als ze alcohol bij zich hebben op straat of op andere plekken in de openbare ruimte, bijvoorbeeld in een kroeg, winkelcentrum, stationshal of park.
  • De wet maakt geen onderscheid meer tussen zwak alcoholische drank en sterke drank. Het maakt dus niet uit wat voor soort alcohol aan jongeren beneden de 18 wordt verstrekt of verkocht. Ze zijn in beide gevallen strafbaar, evenals de verstrekker/verkoper.
  • Het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet wordt uitgevoerd door de gemeenten. Voorheen werd dat gedaan door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Voor meer informatie over alcohol schenken in sportkantines en over de ondersteuningsinstrumenten van NOC*NSF, zie: www.nocnsf.nl/alcoholensport en/of: www.rijksoverheid.nl