de KNSA

KNSA

Het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur, overeenkomstig artikel 39, lid 1 van de KNSA-statuten. Die vaststelling dan wel de vaststelling van wijzigingen daarop, geschiedt meestentijds op voorstel van Landelijke Technische Commissies (LTC's), en vastgestelde wijzigingen treden per direct in werking. Het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement telt tien (10) delen, genummerd met Romeinse cijfers. Deel I van het Schiet- en Wedstrijdreglement vormt de basis voor alle onder auspiciën van de KNSA te organiseren wedstrijden. In deel I is tevens vastgelegd welke schietsportdisciplines door de KNSA zijn erkend, maar niet (door de KNSA) zijn gereglementeerd (artikel 1.9).

De delen II tot en met VII zijn de zogenaamde specifieke delen voor de verschillende KNSA-wapengroepen. Deel VIII van het Schiet- en Wedstrijdreglement is een specifiek reglement voor Junioren. Deel IX behelst de regels voor de discipline Target Sprint. Deel X betreft een specifiek deel ten behoeve van gehandicapte schutters, waardoor de mogelijkheid wordt geschapen voor LTC’s (KKG, Pistool en Luchtgeweer) om classificaties binnen hun bestaande wedstrijden te benoemen, specifiek bestemd voor gehandicapten.

In de in deel I van het SWR opgenomen algemene bepalingen kan in de voor de afzonderlijke wapengroepen geldende reglementen, opgenomen in de delen II tot en met X, niet worden afgeweken.

Het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement kan hieronder, per deel, worden gedownload (pdf):

DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN
DEEL II LUCHTGEWEER
DEEL III KLEIN KALIBER GEWEER
DEEL IV GROOT KALIBER GEWEER
DEEL V KLEIDUIVEN
DEEL VI PISTOOL
DEEL VII HISTORISCHE WAPENS
DEEL VIII JUNIORENREGLEMENT
DEEL IX TARGET SPRINT
DEEL X GEHANDICAPTENREGLEMENT

Het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement kan ook als geheel, met alle delen in één PDF, hier worden gedownload.