de KNSA

Statuten en reglementen

De rechtspersoonlijkheid van de KNSA is een vereniging met een volledige rechtsbevoegdheid. Dat wil zeggen dat de KNSA beschikt over Statuten die in een notariële akte zijn opgenomen en die Statuten zijn, met de namen van de bestuurders, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Deze Statuten worden vastgesteld door de Algemene Vergadering, en kunt u hier downloaden:
Statuten

Behoudens de Statuten, stelt de Algemene Vergadering een Huishoudelijk Reglement vast. Het Huishoudelijk Reglement beschrijft alles wat voor het besturen van de Associatie noodzakelijk is en niet in de Statuten is geregeld, of behelst een nadere uitwerking van bepalingen die in de Statuten zijn opgenomen. Het Huishoudelijk Reglement kunt u hier downloaden: Huishoudelijk Reglement

Voorts beschikt de KNSA over een hier te downloaden Tuchtreglement, een Tuchtreglement Seksuele Intimidatie, een Tuchtreglement Matchfixing en over een Reglement van Beroep.

Voor een goed verloop van wedstrijden en competities, is het noodzakelijk regels (reglementen) vast te stellen. De KNSA beschikt daarom over het Schiet- en Wedstrijdreglement (SWR). Meer hierover leest u op de pagina KNSA Schiet-en wedstrijdreglement.