Home

Het KNSA-bondsbureau zoek versterking

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) is het landelijk overkoepelend orgaan dat de belangen behartigt van de 650 bij haar aangesloten schietsportverenigingen en de 40.000 sportschutters in Nederland. Als zodanig is onze associatie aangesloten bij de landelijke sportkoepel NOC*NSF en bij diverse internationale schietsportorganisaties.

De KNSA hecht veel waarde aan kwaliteit, veiligheid en deskundigheidsbevordering binnen de schietsport en biedt derhalve diverse opleidingen, cursussen en bijscholingen aan voor sporttechnisch kader, wedstrijdfunctionarissen en bestuurlijk kader van schietsportverenigingen en voor sportschutters.

Voor de landelijke werkorganisatie, het KNSA-bondsbureau in Leusden, zoekt de KNSA per 1 september 2021 voor een dienstverband van 32/36 uur een:

MEDEWERKER SPORTONTWIKKELING


Functieomschrijving

Als Medewerker Sportontwikkeling van de KNSA zorg je voor het ontwikkelen en begeleiden van activiteiten die gericht zijn op promotie en stimulering van de schietsport, om daarmee deelname aan de schietsportbeoefening te optimaliseren.

Ook zorg je vanuit het KNSA-bondsbureau voor het verbeteren van de kwaliteit van de aangesloten schietsportverenigingen, door het maken en uitvoeren van beleid ter verdere ondersteuning van de verenigingen en door middel van verenigings-ondersteuningsprojecten.

Binnen gestelde kaders, ben je verantwoordelijk voor het plannen, organiseren en afronden van opleidingen, cursussen en bijscholingen. Ook zie je toe op verbetering van de kwaliteit van de KNSA-opleidingen door noodzakelijke aanpassingen daarin te implementeren.


Wat zijn je taken en
verantwoordelijkheden?

a. je zorgt, samen met collega’s, voor de opstelling van beleidsplannen en levert vanuit je eigen professionaliteit een bijdrage aan het beleid voor opleidingen en sportstimulering, zodat er goed kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in de (sociale) omgeving en er zoveel mogelijk nieuwe leden voor verenigingen geworven worden, door:
  - het aanleveren van informatie voor de benodigde rapportages ten behoeve van de directie
  - het opstellen van deelbegrotingen voor sportstimulering en opleidingen
     
b. je bent verantwoordelijk voor de organisatie van sportevenementen en/of activiteiten en de organisatie van cursussen, bijscholingen en opleidingen, voor onder meer verenigingen en de KNSA, door middel van het opstellen van activiteitenplannen voor sportstimulering en opleidingen
     
c. je ontwikkelt en onderhoudt een goede relatie met de verenigingen en adviseert hen, teneinde de sportstimulering bij verenigingen te ontwikkelen;
     
d. je ontwikkelt en onderhoudt een goede relatie met KNSA-docenten, KNSA-praktijkbeoordelaars en KNSA-cursusleiders, alsmede met verenigingen teneinde de kwaliteit van onze opleidingen te kunnen waarborgen;
     
 e. je voert de administratie van de opleidingen, door:
  - het vaststellen van data en locaties voor opleidingen,
  - het verwerken van inschrijvingen,
  - het reserveren van accommodaties voor opleidingen en cursussen,
  - het benaderen en aanstellen van docenten en examinatoren,
  - het uitnodigen van deelnemers,
  - voorstellen en kosten overzichten te maken,
  - brieven en facturen te versturen en declaraties te verwerken,
  - opleidingsmappen en cursusboeken te maken en te laten vermenigvuldigen, enzovoorts.
     
f. je signaleert trends en ontwikkelingen met betrekking tot sportontwikkeling en opleidingen, zodat tijdig op de behoeftes van de (potentiële) sporters kan worden ingespeeld door middel van:
  - het organiseren en coördineren van voorlichtings- en themabijeenkomsten voor verenigingen waarbij de deelnemers onder meer geïnformeerd worden over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van (schiet)sport
  - het mede zorgen voor de ontwikkeling en distributie van promotie- en voorlichtingsmateriaal en -activiteiten ten behoeve van ledenwerving
  - het leveren van een redactionele bijdrage aan brochures, nieuwsberichten, ledenbulletins, persberichten, website en andere publicaties
     
g. je stuurt aan en ondersteunt vrijwilligers en overige projectmedewerkers op het gebied van opleidingen en sportstimulering;
     
h. je coördineert, ontwikkelt, organiseert en beheert activiteiten en projecten (ook financieel) in relatie tot opleidingen en verenigingsondersteuning en je zorgt voor de interne en externe afstemming en verspreiding van informatie.


Functie- en overige eisen

*  MBO-4 of HBO werk- en denkniveau
*  Affiniteit met sport in het algemeen 
*  Bij voorkeur (gewezen) beoefenaar van de schietsport
*  Goede organisatorische vaardigheden
*  Analytisch denkvermogen
*  Goede communicatieve en leidinggevende vaardigheden
*  Bij voorkeur woonachtig in de nabije omgeving van Leusden
*  Enthousiasme en humor 

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform de CAO-Sport en afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Solliciteren

Heb jij interesse in deze functie en denk je te voldoen aan de gestelde eisen, stuur dan een schriftelijke sollicitatie aan de KNSA, t.a.v. de heer S. Duisterhof,  Postbus 303, 3830 AJ LEUDEN. Dit kan ook per e-mail via het e-mailadres: bestuur@knsa.nl.

 Voor nadere inlichtingen over deze functie kun je contact opnemen met het Bondsbureau van de KNSA, de heer R.H.B. Lövering, Coördinator Topsport, via het e-mailadres: topsport@knsa.nl.