de KNSA

Veel gestelde vragen (FAQ) Wet wapens en munitie


INLEIDING


Aan het voorhanden hebben van wapens alsmede het gebruik daarvan, is door de Nederlandse Overheid regelgeving opgesteld. Deze regelgeving is vastgelegd in de Wet wapens en munitie (Wwm) en de bij deze wet behorende uitvoeringsvoorschriften, te weten het Besluit wapens en munitie (Bwm), het Besluit erkenningen schietverenigingen, de Regeling wapens en munitie (Rwm) en de Circulaire wapens en munitie (Cwm).

Bij de KNSA aangesloten verenigingsbestuurders en sportschutters kunnen, in verband met de Wet en voorschriften, vragen hierover stellen op het speciaal daarvoor ingerichte e-mailadres: wwm@knsa.nl, onder vermelding van hun KNSA-licentienummer.

In de onderstaande vragen- en antwoordenrubriek wordt per categorie een selectie van vragen en antwoorden gepubliceerd, die in de afgelopen tijd door de KNSA zijn beantwoord. In deze selectie zijn ook nog veel vragen en antwoorden opgenomen die door wijlen mr. P. Hoogeveen, Juridisch Adviseur van de KNSA en expert op het gebied van de Wet wapens en munitie, in de afgelopen jaren zijn beantwoord.

De rubriek wordt met regelmaat ververst met nieuwe vragen en antwoorden, en vragen en antwoorden die niet meer opportuun zijn, worden verwijderd.

Overzicht categorieën

1. Aankoop en verkoop wapens en munitie
2. Aanvraag c.q. verlenging verlof en KCT
3. Europees Vuurwapenpaspoort
4. Fasering voor het aanvragen van wapens
5. Herintredende sportschutters
6. Opbergen van wapens en munitie
7. Schietbeurten
8. Toezicht door KCT (“thuiscontrole”)
9. Verenigingswapens en -munitie
10. Vervoeren van wapens en munitie (ook i.v.m. verhuizing/emigratie)
11. Vrijgestelde (onderdelen van) wapens en munitie