KNSA

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie is de belangenbehartiger en de steunpilaar voor alle schietsportverenigingen en sportschutters in Nederland.

Nieuwsbrief verenigingen & kader

Nieuwsbrief 97
Leusden, 15 november 2019

Indienen mutaties ledenadministratie tot uiterlijk 10-01-2020

In verband met de opmaak van de jaarfactuur 2020 herinneren wij u er aan dat alle mutaties in het ledenbestand van uw vereniging bij voorkeur vóór 1 januari 2020, doch niet later dan 10 januari 2020 in ons bezit dienen te zijn, uiteraard per officieel mutatieformulier of digitaal via “Mijn KNSA”. Na 10 januari 2020 wordt door het Bondsbureau de factuur jaarcontributie 2020 opgemaakt die aan alle verenigingen in het begin van het jaar toegezonden wordt.

“Mijn KNSA” is vanwege de opmaak van de jaarfacturen vanaf 13 januari 2020 tijdelijk niet bereikbaar. Verenigingen die gebruik maken van “Mijn KNSA” wordt geadviseerd om ruim vóór 10 januari 2020 (bij voorkeur zelfs nog vóór 31 december 2019) de ledenlijst op “Mijn KNSA” volledig door te nemen, zodat zij nog voldoende tijd hebben om eventuele afmeldingen tijdig daarin te verwerken voordat de jaarfactuur 2020 wordt opgemaakt. Indien u problemen ondervindt het bij inloggen in “Mijn KNSA”, verzoeken wij u daarover ook ruim vóór 10 januari aanstaande met het Bondsbureau contact op te nemen.

Wij wijzen u er tevens op dat alleen nadat de jaarfactuur volledig is betaald, wij kunnen overgaan tot de verzending van de schutterslicenties. Het is niet mogelijk dat de contributieafdracht voor schutters die zijn opgenomen in deze jaarfactuur maar die pas na 10 januari aanstaande bij de KNSA worden afgemeld, wordt gerestitueerd.

Specifiek voor de betaling van de contributieafdracht is een apart bankrekeningnummer ingesteld dat luidt: IBAN NL64RABO0154421545. Dit rekeningnummer is automatisch vermeld op de facturen, zodat de contributiegelden op dat rekeningnummer kunnen worden gestort. De (penningmeesters van de) verenigingen die elektronisch bankieren, dienen dit rekeningnummer aan hun administratie toe te voegen en alleen dit rekeningnummer te gebruiken voor de contributieafdracht-facturen, waarop dat nummer ook is vermeld.

 


Copyright © KNSA Alle rechten voorbehouden.