KNSA

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie is de belangenbehartiger en de steunpilaar voor alle schietsportverenigingen en sportschutters in Nederland.

Nieuwsbrief verenigingen & kader

Nieuwsbrief 150
Leusden, 10 februari 2022

Inschrijven UBO’s vereniging

Als het goed is zijn in de afgelopen tijd alle schietsportverenigingen benaderd door de Kamer van Koophandel dat zij uiterlijk 27 maart 2022 hun UBO’s moeten inschrijven in het UBO-register.

Voor de meeste verenigingen – en dus ook schietsportverenigingen – geldt dat zij eigenlijk geen UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) hebben. Immers, UBO’s zijn degenen binnen een vereniging die meer dan 25% van de stemmen hebben, en dat is bij verenigingen met (minimaal) vier (bestuurs)leden eigenlijk nooit aan de orde. Dat betekent voor de meeste verenigingen dat zij kunnen volstaan met het inschrijven van de “hoogst leidinggevenden”, en dat zijn degenen die als statutair bestuurslid in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn opgenomen.

STAPPENPLAN

Stap 1 Ga naar de website van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl) en klik in de menubalk bij “Inschrijven & wijzigen” op “Inschrijven”. Dat mag alleen één van de bestuurders uiteraard doen.

Stap 2  Kies vervolgens voor het kader “UBO’s” en ga naar UBO-opgave.

Stap 3 U krijgt nu de keuze om te kiezen voor “Start voorbereiding” of voor “Direct naar UBO-opgave”. Kiest u voor “Start voorbereiding” dan wordt u uitgelegd welke informatie u nodig heeft om de inschrijving te doen. Indien u nog nooit een UBO-inschrijving heeft gedaan, is het verstandig om daar eerst voor te kiezen. 

Stap 4 Als u “Start voorbereiding” heeft afgerond of die stap overslaat, kiest u voor “Direct naar UBO-opgave”.
 
Stap 5 U kunt nu een keuze maken of u de UBO-inschrijving online wilt doen of per post wilt insturen. Indien u de opgave online wilt doen, moet u beschikken over een DigiD. Kiest u voor de opgave per post, dan vult u de gegevens in, download het formulier en print het uit, zet de vereiste handtekeningen en verzendt u het document per post (met bijlagen) naar de Kamer van Koophandel. Bij beide mogelijkheden wordt verzocht om kopieën van geldige identiteitsbewijzen bij te voegen en documenten waaruit het belang blijkt van de UBO’s in uw vereniging; zorg ervoor dat u die gereed heeft (voor online: als PDF-document).

Stap 6 Kies voor “UBO-opgave doen”. In het volgende scherm (“Voor welke organisatie wil je UBO-opgave doen?”) kunt u dan opgeven voor welke vereniging (naam of KvK-nummer) u de opgave wilt doen.


Bij online opgave

Stap 7 a. Als u kiest voor online, dan logt u eerst in met uw eigen DigiD inloggegevens.

Stap 8 a. Kies vervolgens bij “Inschrijvingen toevoegen” voor “+Nieuwe UBO-inschrijving”.

Stap 9 a. U wordt gevraagd om stap voor stap de gegevens van de UBO’s (oftewel de hoogst leidinggevenden) in te vullen (zoals het Burger Service Nummer (BSN), het belang en de rol van de UBO van al degenen van uw vereniging die in het handelsregister van de Kamer van Koophandel reeds staan ingeschreven.

Stap 10 a. Nadat u per persoon het Burger Service Nummer ingevuld heeft, worden de overige persoonsgegevens gevraagd (voornaam, achternaam, woonachtig in Nederland of in het buitenland, enzovoorts).
 
Stap 11 a. U wordt gevraagd of u een verzoek wilt doen voor het afschermen van de persoonsgegevens van de UBO. In zijn algemeenheid moet u dat altijd met “NEE” invullen.

Stap 12 a. Daarna volgen een aantal vragen inzake het vermogen en het stemrecht. Als het goed is, kunt u daar overal “NEE” invullen (ook over de feitelijke zeggenschap).

Stap 13 a. U wordt gevraagd of de persoon geen UBO is op basis van de voorgaande belangen. Daar moet u “JA” invullen (de persoon is een “hoger leidinggevende).

Stap 14 a. Vervolgens kiest u het percentage van de omvang van het belang van de UBO.

Stap 15 a. Hierna wordt u gevraagd wanneer de UBO het geselecteerde belang kreeg, en daarvoor moet u kijken op het uittreksel Kamer van Koophandel voor de datum waarop de inschrijving heeft plaatsgevonden van het desbetreffende bestuurslid.

Stap 16 a. Kies voor “Toevoegen aan opgave”.


Tot zo ver het stappenplan (per persoon) en zo op deze wijze schrijft u alle UBO’s in. Tussentijds bewaren van de ingevoerde gegevens kan niet; u moet de inschrijving van alle UBO’s dus in één keer doen. 

Stap 17 a. Na het toevoegen van alle UBO’s kiest u onderaan de pagina bij “Ben je klaar met toevoegen van UBO’s aan je opgave” voor “volgende stap”.

Stap 18 a. Vervolgens dienen de bestanden (PDF van het identiteitsbewijs en PDF van het document waaruit het belang van de UBO blijkt) te worden bijgevoegd.

 
Daarna kunt u de UBO-opgave controleren, vervolgens gaat u nogmaals inloggen met uw DigiD en er wordt gevraagd een betaling van 1 eurocent te doen ter verificatie van uw identiteit. Om de opgave af te ronden dient u de UBO-opgave digitaal te ondertekenen.

Bij opgave per post

Stap 7 b. Als u kiest voor per post, kiest u “Inschrijvingen toevoegen”

Stap 8 b. U wordt gevraagd om stap voor stap de gegevens van de UBO’s (oftewel de hoogst leidinggevenden) in te vullen (zoals het Burger Service Nummer (BSN), het belang en de rol van de UBO van al degenen van uw vereniging die in het handelsregister van de Kamer van Koophandel reeds staan ingeschreven.

Stap 9 b. Nadat u per persoon het Burger Service Nummer ingevuld heeft, worden de overige persoonsgegevens gevraagd (voornaam, achternaam, woonachtig in Nederland of in het buitenland, enzovoorts).

Stap 10 b. U wordt gevraagd of u een verzoek wilt doen voor het afschermen van de persoonsgegevens van de UBO. In zijn algemeenheid moet u dat altijd met “NEE” invullen.
 
Stap 11 b. Daarna volgen een aantal vragen inzake het vermogen en het stemrecht. Als het goed is, kunt u daar overal “NEE” invullen (ook over de feitelijke zeggenschap).

Stap 12 b. U wordt gevraagd of de persoon geen UBO is op basis van de voorgaande belangen. Daar moet u “JA” invullen (de persoon is een “hoger leidinggevende).

Stap 13 b. Hier wordt u gevraagd wanneer de UBO het geselecteerde belang kreeg, en daarvoor moet u kijken op het uittreksel Kamer van Koophandel voor de datum waarop de inschrijving heeft plaatsgevonden van het desbetreffende bestuurslid.

 

Tot zo ver het stappenplan (per persoon) en zo op deze wijze schrijft u alle UBO’s in. Tussentijds bewaren van het document kan niet; u moet de inschrijving van alle UBO’s dus in één keer doen, en daarna downloadt u het formulier en print het uit, ondertekent dit en stuurt het met de bijlagen per post naar het genoemde adres van de Kamer van Koophandel.


Copyright © KNSA Alle rechten voorbehouden.