Home

Laatste nieuws

Maart

04 maart 2021
Korpscheftaken van Politie hervatten 3 maart 2021 hun werkzaamheden

De Nationale Politie laat ons weten dat met ingang van 3 maart 2021 de afdelingen Korpscheftaken van de Politie hun werkzaamheden zullen hervatten. Uiteraard gebeurt dat met inachtneming van de...

Februari

24 februari 2021
Rechtbank beveelt deskundigenbericht e-screener

Op 18 februari 2021 heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in het verzoek van de KNSA en de KNJV voor een voorlopig deskundigenbericht inzake de e-screener. Al eerder (27 november 2020) pu...

09 februari 2021
Motie Van Dam leidt tot verder uitstel e-screener bestaande verlofhouders

Op 9 februari 2021 zijn in plenair debat twee moties van het Kamerlid Chris van Dam (CDA) in stemming gebracht en door de Tweede Kamer aangenomen.

De belangrijkste motie voor de KNSA en...

Januari

26 januari 2021
KNSA richt zich tot Tweede Kamer inzake e-screener, herziening Wwm en coronamaatregelen

In een brief van 26 januari 2021, gericht aan een aantal geselecteerde Kamerleden, tevens lid zijnde van de Commissie Justitie en Veiligheid, vraagt de KNSA aandacht voor een groot aantal lopend...

14 januari 2021
Update - lockdown in ieder geval tot en met 9 februari 2021

Aangezien het kabinet de lockdown die in Nederland van kracht was tot op heden heeft gecontinueerd tot en met in ieder geval 9 februari 2021, zijn ook de daarmee gepaard gaande maatregelen met b...

December (2020)

21 december 2020
Minister geeft Tweede Kamer update herziening traject Wwm

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 18 december 2020 per brief de Tweede Kamer geïnformeerd omtrent de voortgang van het traject inzake de herziening van de Wet wapens en munitie. Vo...

17 december 2020
Lockdown zorgt weer voor sluiting Korpscheftaken

De Nationale Politie heeft de KNSA op 17 december laten weten dat in verband met de lockdown in Nederland, helaas de politie afdelingen Korpscheftaken geen aanvragen voor verlenging van wapenver...

November (2020)

27 november 2020
Deskundigenbericht voor e-screener

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsverordening (Rv) wordt de mogelijkheid geboden dat de rechter een voorlopig deskundigenbericht beveelt. Voor de e-screener heeft de KNSA tezamen met de KNJV...

04 november 2020
Maatregelen i.v.m. coronacrisis blijven van kracht tot medio december 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op dinsdag 3 november jongstleden is er voor wat betreft de schietsportverenigingen niets veranderd. Dat betekent dat alle...

Oktober (2020)

14 oktober 2020
Gevolgen gedeeltelijke lockdown voor de schietsport

Het kabinet heeft op 13 oktober jongstleden tijdens een persconferentie een gedeeltelijke lockdown aangekondigd. Als gevolg van deze gedeeltelijke lockdown komen er ook nieuwe maatregelen voor d...