Home

Laatste nieuws

December (2019)

16 december 2019
KNSA en KNJV dagvaarden de Staat

Ondanks de bezwaren die van de zijde van de KNSA en de Jagersvereniging zijn ingediend, is toch de e-screener per 1 oktober 2019 ingevoerd. Al spoedig bleek dit instrument – een computergestuurd...

November (2019)

14 november 2019
Minister antwoordt op Kamervragen inzake e-screener

Wapens terug naar deel gedupeerden

De minister heeft op 14 november de Kamervragen van 24 oktober van de CDA-leden Van D...

07 november 2019
KNSA reserveert € 50.000 voor gedupeerden e-screener

Ofschoon de minister van Justitie en Veiligheid op 29 oktober 2019 heeft besloten om de toepassing van de e-screener voor bestaande verlofhouders voor minimaal twee jaar op te schorten, zijn er...

07 november 2019
CDA opent samen met jagers en sportschutters meldpunt ‘wapens terug’

CDA-kamerleden Maurits von Martels en Chris van Dam hebben samen met de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en de KNSA een meldpunt geopend voor jagers en sportschutters van wie onlangs de...

04 november 2019
KNSA webshop wordt online webshop

Sinds 30 oktober 2019 is de KNSA webshop vernieuwd en getransformeerd naar een online webshop. Wedstrijdtechnische artikelen, naslagwerken en promotionele artikelen kunnen nu ook online besteld...

Oktober (2019)

29 oktober 2019
Minister schort e-screener op voor bestaande verlofhouders

De minister van Justitie en Veiligheid heeft per brief van 29 oktober 2019 de Tweede Kamer laten weten de e-screener voor bestaande verlofhouders voor minimaal twee jaar op te schorten,

28 oktober 2019
Brief van de KNSA aan minister inzake e-screener

De KNSA heeft inmiddels per brief aan de minister van Justitie en Veiligheid haar ongenoegen geuit over de implementatie van de e-screener en het functioneren van de politie daarin.

25 oktober 2019
Stand van zaken omtrent e-screener

Per 1 oktober 2019 is de wetswijziging met betrekking tot de e-screener in werking getreden; dit ondanks de bezwaren van de KNSA. Vrijwel direct daarna zijn de eerste verlofaanvragers en bestaan...

22 oktober 2019
Uitnodigingen e-screener tot nader order gestopt voor bestaande verlofhouders

De politie heeft laten weten dat tot nader order, geen uitnodigingen meer door hen worden verstuurd naar verlofhouders in verband met het afnemen van de e-screener.

Het gaat dan om de be...

21 oktober 2019
KNSA opent loket i.v.m. e-screener

Het e-screener-loket van de KNSA is bedoeld voor al die sportschutters die inmiddels in verband met de aanvraag of verlenging van een vuurwapenverlof, de zogenaamde e-screener hebben moeten uitv...